Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

5 Bealaí a bhfuilimid Nasctha leo: Glacann Fealsamh le Spioradáltacht Nua-Aimseartha

Faoi dhromchla ár cruinne neamhleor, iomaíoch, agus uaireanta chaotic, tá forbairtí 'holotrópacha' tógála comhleanúnachais (rud a chiallaíonn, 'ag bogadh i dtreo iomláine'). Is é sin le rá, is iomlánaíoch iomlánaíoch í ár sochaí, fiú má cheapfá go bhfuil muid rud beag indibhidiúil agus neamhréireach. Tagann na forbairtí iomlánaíoch seo chun cinn i réimsí éagsúla sa tsochaí: i réimse an ghnó, sa gheilleagar, san oideachas, i bhforbairt theicneolaíoch, agus fiú sa pholaitíocht.Kingsley Dennis, Ph.D. , socheolaí agus taighdeoir, rinne taighde ar fhorbairtí holotrópacha sa tsochaí agus chomhoibrigh sé liom ar an bhforbhreathnú seo a leanas. Seo mar a théann forbairtí spioradálta, holotrópacha isteach sa saol nua-aimseartha - d’fhéadfá a rá go bhfuil siad i bhfolach i radharc soiléir.

Iúil Comhoiriúnacht 26 stoidiaca

Inár struchtúr pobail:

 1. Tá pobail ó chomharsanachtaí áitiúla go stáit iomlána ag bogadh níos faide ná gnáthstruchtúir ordlathacha agus caidreamh i dtreo líonraí díláraithe a nascann daoine. Tá forbairt i bpobal ar bith ag teacht níos mó ar phobail eile agus tá tionchar aici ar na pobail eile.
 2. De réir mar a nascann daoine lena chéile ar leibhéil iolracha , ón áit áitiúil go dtí an domhanda, tá ionbhá ag fás ina measc, cibé an bhfuil siad in aice lena chéile nó ar gach taobh den domhan. Cruthaíonn cumarsáid ceangail idir daoine, agus idir daoine agus an dúlra.
 3. Tá ardáin nua meán ag aistriú struchtúir agus eagraíochtaí sóisialta ó fhoirmeacha ón mbarr anuas i dtreo an díláraithe agus an chaidrimh chumhachta dáilte. Tá ordlathais rialaithe ag lagú de réir mar a cheadaíonn teicneolaíochtaí faisnéise trédhearcacht níos mó, ag nochtadh éilliú agus rún mídhleathach nó coiriúil.
Fógra

Sa teicneolaíocht:

 1. Eascraíonn fionnachtana san eolaíocht teicneolaíochtaí réabhlóideacha ‘suaiteacha’, mar shampla intleacht shaorga (AI) , róbataic, idirlíon rudaí (IoT), biteicneolaíocht, stóráil fuinnimh, agus ríomhaireacht chandamach. Athraíonn na teicneolaíochtaí seo struchtúir agus cleachtais bhunaithe agus osclaíonn siad an doras don nuálaíocht agus don chruthaitheacht.
 2. Tá teicneolaíochtaí a fheabhsaíonn nasc agus a úsáideann nasc chun trédhearcacht a chruthú ag teacht in áit teicneolaíochtaí maoirseachta agus rialaithe. Tá teicneolaíochtaí oscailte 'scamall' ag éirí mar an caighdeán i mbailiú, stóráil agus comhroinnt sonraí.
 3. Spreagann na teicneolaíochtaí nua taighde agus forbairt i réimsí nach ndearnadh iniúchadh orthu go dtí seo a d’fhéadfadh a bheith ábhartha do shaol agus d’fholláine an duine, mar shampla staidéar ar chonaic agus cumarsáid thrasphearsanta.
 4. Tugann ‘éiceolaíocht na meán’ nua - na meáin shóisialta, táirgeadh físe, ardáin chearrbhachais, réaltacht mhéadaithe, agus iriseoireacht saoránach, i measc nithe eile - cumhacht do dhaoine a gcuid aislingí agus mianta a tháirgeadh agus a roinnt, chomh maith lena ndóchas agus a gcuid frustrachais.

I gcúram sláinte:

 1. Feictear go bhfuil sláinte agus folláine ag brath go mór ar shláine an nádúir. Cosaint an chomhshaoil ag bogadh ó bheith ina charthanas dea-bhrí go bunriachtanas i saol sláintiúil an duine.
 2. Tá an earnáil sláinte ag athrú ó bheith ag déileáil le teiripí réamhcheaptha agus drugaí sintéiseacha go leigheasanna agus cleachtais nádúrtha a éilíonn agus a chuireann daoine aonair atá feasach ar shláinte chun cinn.
 3. Tá daoine ag foghlaim muinín níos mó a bheith acu as a gcorp féin ná oideas a spreagtar go tráchtála; tá siad ag tosú ag brath ar a gcuid faisnéise intreach féin.
 4. Féachann níos mó agus níos mó daoine le maireachtáil i dtiúin le rithimí agus iarmhéideanna an nádúir. Tá an nádúr beo á aithint mar foinse mhór agus acmhainn riachtanach sláinte agus folláine . Tá raidhse disciplíní sláinte nua ag teacht chun cinn, mar leigheas faisnéise agus fuinnimh agus teiripí ‘filleadh ar an dúlra’.

San oideachas:

 1. A bhuíochas le dul chun cinn i dteicneolaíochtaí na meán idirghníomhach, tá raon agus foinsí na foghlama ag leathnú ón leibhéal áitiúil go dtí an domhanda. Tá na timpeallachtaí nua foghlama idirnáisiúnta, idirchultúrtha agus idirghníomhach. Tugann siad foghlaimeoirí le chéile le múinteoirí ó gach cearn den domhan.
 2. Níl an timpeallacht foghlama teoranta do chumarsáid aon-bhealach idir an múinteoir agus an mac léinn a thuilleadh. Tá an seomra clasaiceach ag imeacht.
 3. Tá cuspóir an oideachais ag aistriú ó scéimeanna réamhcheaptha a thabhairt do mhic léinn a d’oirfeadh do nideoga atá ann cheana sa ghnó agus sa tsochaí, go scileanna agus teicnící a tháirgeadh a chuidíonn le mic léinn a bheith ina gcomhchruthaitheoirí dá gcuraclam. Is forbróirí ábhair iad an ghlúin nua foghlaimeoirí agus ní tomhaltóirí ábhair amháin iad.

Sa stíl mhaireachtála:

 1. Ní dhéantar stádas sóisialta a thomhas a thuilleadh ach an méid airgid a dhéanann duine agus an méid só agus suaimhnis a bhailíonn duine ach freisin, agus níos mó agus níos mó, tríd an gcaoi a gcaitheann duine airgead agus cé chomh sollúnta is a mhaireann duine.
 2. Múnlaíonn agus athraíonn athruithe ar luachanna agus ar idéil an timpeallacht mhaireachtála; i go leor áiteanna ar fud an domhain, tá lucht riaracháin na cathrach, an bhaile agus na tíre ag freagairt d’éilimh ar thimpeallachtaí atá slán go sóisialta agus go héiceolaíoch. Tá meigeacrachtaí agus moil uirbeacha dlúth ag dílárú, ag tabhairt slí do phobail bruachbhailte agus spásanna maireachtála tuaithe a cheadaíonn teagmháil le piaraí agus leis an dúlra.
Ó Ag athcheangal leis an bhFoinse le Ervin Laszlo. Cóipcheart 2020 ag an údar, athchlóite le cead ó Ghrúpa Foilsitheoireachta Naomh Máirtín.

Agus an dteastaíonn uait an paisean atá agat i leith folláine an domhan a athrú? Bí i do Chóiste Cothaithe Feidhme! Cláraigh inniu le bheith inár n-uaireanta oifige beo atá le teacht.

Comhroinn Le Do Chairde:525 grá uimhir aingeal