Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

Teastaíonn níos mó Saoránach Aeráide ón Domhan: Scaipeann Iar-Ionadaí Stáit Cén Fáth

Kate Knuth, Ph.D., Bhí sí 25 nuair a toghadh í chun fónamh i dTeach Ionadaithe Minnesota, duine de na hainmnithigh is óige i stair a dúiche. Ní uaillmhianta móra polaitiúla ná brionglóidí cumhachta agus gradam a thug chun rialtais í: Hairicín Katrina a bhí ann.Den chéad uair, thuig mé nach ndéanfadh athrú aeráide ach aimsir chontúirteach a scaoileadh; bhí sé chun a bhealach a dhéanamh trí neamhfhoirfeachtaí uile na sochaí, ag leagan lom ár gcórais éagóracha ar bhealaí a d’fhágfadh daoine marbh, ’a scríobhann Knuth faoi féachaint ar chlúdach Katrina ina aiste san duanaire aeráide nua Gach Is Féidir Linn a Shábháil: Fírinne, Misneach, agus Réitigh don Ghéarchéim Aeráide .

Bealtaine comhartha 7 astrology

Sé bliana in oifig agus Ph.D. sna heolaíochtaí caomhnaithe níos déanaí, tá imní níos mó fós ar Knuth faoin mbagairt atá ag athrú aeráide dár sochaí - agus níos cinnte fós faoi fhreagracht an rialtais rud éigin a dhéanamh faoi.

Agus muid ag dul isteach i seachtain an toghcháin, ghlaoigh mé ar Knuth chun léargas a fháil ar an gcaoi ar féidir le vótálaithe tacú leis an athrú seo trí bheith ina saoránaigh aeráide níos rannpháirtí, ag tosú (ach gan stopadh cinnte) ag na pobalbhreitheanna.Cén fáth go bhfuil an toghchán seo chomh criticiúil don aeráid.

De réir Knuth (... agus cuibhreannas domhanda taighdeoirí a bhfuil a ngairmeacha beatha tiomnaithe acu chun staidéar a dhéanamh ar an gceist), tá an eolaíocht soiléir: Caithfimid draíocht a ghlacadh gníomh maidir le hathrú aeráide sna deich mbliana amach romhainn , ag tosú leis an toghchán seo. 'Seo an seans a fhaighimid rogha mór cinntitheach a dhéanamh maidir le cé atá ag an mbord cinnteoireachta maidir le vótaí agus dlíthe agus rialacháin agus - thar a bheith tábhachtach faoi láthair - suimeanna móra airgid is féidir leis an rialtas a chaitheamh,' a deir sí. Ciallaíonn sé seo tacú le hiarrthóirí ar na leibhéil cónaidhme, stáit, agus áitiúla atá spleodrach faoin gcaoi a bhfuil sé beartaithe acu oibriú le saoránaigh chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus timpeallacht níos cothroime, níos cothroime a chruthú do gach Meiriceánach.

Fógra

An ról a imríonn iarrthóirí áitiúla in athrú comhshaoil.

Cé go bhfuil gach eolas againn faoi iarrthóirí an uachtaráin ag an bpointe seo, tá sé tábhachtach taighde a dhéanamh ar na hainmneacha is ísle ar do bhallóid freisin. Míníonn Knuth go ndéantar a lán cinntí tábhachtacha maidir le beartas fuinnimh agus bonneagair iompair ar leibhéal an stáit, agus bíonn cead ag ionadaithe ceantair áitiúla maidir le dlús pobail, bainistíocht dramhaíola, srl.Téann na hábhair seo go léir salach ar a chéile agus tá impleachtaí dáiríre acu maidir leis an gcaoi a mairimid ár saol. Tá sé i bhfad níos éasca múirín a dhéanamh, rothar a dhéanamh in ionad tiomáint, do dhramhaíl phlaisteach a laghdú, nó aon ghníomh inbhuanaithe eile a dhéanamh nuair a bhíonn rialtas agat a thacaíonn leat. ‘Is féidir liom a bheith ar an rothaí is díograisí, ach má tá bonneagar uafásach agam, tá sé deacair na cinntí sin a dhéanamh,’ a deir Knuth. 'Ní fhéadfaimis na cinntí sin a dhéanamh mar dhaoine aonair gan na cinntí comhchoiteanna móra seo a dhéanamh trínár rialtas.'Ar conas iarrthóir pro-chomhshaoil ​​a fháil.

Ba chóir go dtabharfadh rolladh tapa trí shuíomh Gréasáin iarrthóra léargas ginearálta duit ar an áit a seasann siad ar bheartais chomhshaoil. Ach molann Knuth dul céim níos faide agus síneadh amach le haon cheisteanna ar leith atá agat. 'Tá sé i gceist go bhfreastalóidh na daoine seo ortsa agus ar an bpobal i gcoitinne, mar sin ba chóir go mbeadh siad sofhreagrach.'

Agus tú ag breathnú ar a suíomhanna, tabhair aird ar an teanga a úsáideann siad. ‘Ba mhaith liom éisteacht i ndáiríre leis an gcaoi a ndéanann reachtóirí cur síos ar na daoine a bhfreastalaíonn siad orthu,’ a deir sí. ‘Cloiseann tú cáiníocóirtomhaltóiríocóir rátaí ... Is gnéithe daoine iad seo go léir, ceart? Ach nuair a smaoinímid ar cé muid féin agus ar an gcaoi a ndéanaimid muid féin a shainiú, ní hé an rud is tábhachtaí fúmsa ná a bheith i do cháiníocóir; ní cáiníocóir é; ní tomhaltóir é. Is tuismitheoir agus bean chéile agus cara agus saoránach lánghníomhach i mo phobal é. 'Ar an gcaoi le fanacht mar 'shaoránach aeráide' nuair a thiocfaidh deireadh leis an toghchán.

Ar an nóta sin, ní stopann na pobalbhreitheanna an obair chun tacú le hathchóiriú aeráide. Le teacht i dtreo todhchaí níos gile, beidh orainn beart a dhéanamh i bhfad i ndiaidh 3 Samhain agus a bheith mar a thugtar ar Knuth mar 'shaoránaigh aeráide.' Seachas rudaí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a cheannach, dramhaíl phearsanta a laghdú, agus a phostáil ar Instagram, iarrann saoránach aeráide brú gan staonadh a dhéanamh ar athruithe sistéamacha ar an gcaoi a ndéanaimid luach agus úsáid as ár dtimpeallacht. 'Baineann níos mó i gceist le saoránacht domsa le gníomh ná le stádas,' a deir sí, agus baineann sé le 'a bheith lántiomanta do shaol maith ina bhfuil nasc leis an bpobal.'Ciallaíonn sé seo cloí le daoine eile a raibh orthu go stairiúil iompróidh an saol téimh atá againn —BIPOC agus daoine bochta ar fud an domhain - áfach. An breá leat comhrá a thosú? B’fhéidir gur tusa an duine a chuireann an cheist maidir le ceartas comhshaoil ​​i gcónaí i do halla baile áitiúil. An bhfuil tú slua cúthail ach is breá leat a bheith ag scríobh? B’fhéidir go ndéanfaidh tú do chuid oibre a mhacasamhlú chun níos mó lúbthachta aeráide a dhéanamh.

'Ní gá déileáil le hathrú aeráide rud amháin,' a deir Knuth. 'Éilíonn sé ar dhaoine a thaispeáint ar na bealaí a bhfuil siad go maith agus na bealaí a bhfuil siad ar bís.'

Ar conas an misneach a fháil leanúint ag taispeáint agus ag labhairt suas.

Is féidir leat a bheith scanrúil tú féin a chur amach agus obair abhcóideachta a dhéanamh. Fuair ​​Knuth amach go gcuidíonn ceannaireacht le fiosracht: 'Ceann de na rudaí a dhéanaim iarracht i ndáiríre ná seasamh fiosracht a bheith agam agus mé ag dul i dteagmháil leis an domhan. Má bhrúnn duine siar nó má thagann fearg nó frustrachas air - a tharlaíonn - ní fhiafraím díom féin ach ‘Cén fáth ar fhreagair siad ar an mbealach sin? An rud a rinne mé? Nó an bhfuil frustrachas orthu? An bhfuil blianta de rudaí ag tarlú anseo nach bhfuil a fhios agam i ndáiríre faoi? ''Taobh amuigh de sin, má dhéantar comórtais bheaga a cheiliúradh, tacaíocht a iarraidh san áit a bhfuil sé uait, agus meabhrú duit féin nach bhfuil tú i d'aonar is féidir go gcabhróidh sé le muinín a chothú. Níos tábhachtaí fós, ná déan lascaine ar an tionchar is féidir leat a dhéanamh - fiú má tá tú nua san obair. Tar éis an tsaoil, 'Is minic gurb iad na daoine a athraíonn rudaí na daoine nach bhfuil a fhios acu nach féidir rudaí a athrú.'

Ar súil agam.

De réir mar a bhí ár nglao fillte, d’iarr mé smaointe deiridh ar Knuth an tseachtain amach romhainn. ‘Táim an-neirbhíseach faoin toghchán seo,’ a dúirt sí liom, ‘ach táim chomh buíoch freisin as na milliúin daoine a shocraigh céim lasmuigh díobh féin agus teagmháil a dhéanamh le comharsana nó lena dteaghlach. Táim chomh buíoch as an gníomhaithe aeráide óga a chuir aeráid ar an gclár oibre ar bhealach nach raibh sé riamh. '

Le linn tréimhse deighilte leis an oiread sin daoine i ngan fhios dúinn, tá súil ag an gcaidreamh seo go bhfuil laethanta níos gile romhainn: ‘Is féidir linn é seo a dhéanamh. Is féidir linn todhchaí a bheith againn ina n-éireoidh linn go léir, ina bhfuil ceartas ciníoch againn, ina bhfuil athléimneacht aeráide againn, ina mbraitheann ár gcuid páistí sábháilte ina gcuid scoileanna. Mar sin táim buíoch go bhfaca mé an oiread sin daoine ag céim isteach san obair sin - agus tá súil agam go ndéanfaidh níos mó agus níos mó díobh é. Go háirithe an tseachtain seo chugainn, ach ina dhiaidh sin. '

Ainmneacha aingeal dorcha

Ar mhaith leat do phaisean folláine an domhan a athrú? Bí i do Chóiste Cothaithe Feidhme! Cláraigh inniu le bheith inár n-uaireanta oifige beo atá le teacht.

Comhroinn Le Do Chairde: