Eifisigh 6: Armúr Dé - Cad a chiallaíonn sé agus Conas é a Úsáid?

Eifisigh-6-an-armúr-de-dhia-cad-é-brí-agus-conas-le-úsáid

Is é Eifisigh 6 an chaibidil dheireanach de litir Phóil chuig na hEifisigh agus i véarsaí 10 go 18 spreagann sé iad chun fanacht seasmhach sa Tiarna. Bhí a fhios aige go bhfuilimid, mar Chríostaithe, ag tabhairt aghaidh ar chogadh dian spioradálta agus caithfimid a bheith ullamh. Labhraíonn Pól faoi armúr Dé, na huirlisí a thugann sé dá pháistí ionas gur féidir linn ionsaithe an diabhail a shárú.Trí an armúr a chóiriú agus a chaitheamh go héifeachtach beimid in ann aghaidh a thabhairt ar ghaistí uile an droch-fhir agus beidh an bua againn. A ligean ar a fheiceáil cad a insíonn Eifisigh 6: 10-18 dúinn faoi armúr Dé, cad chuige a bhfuil sé agus conas ba chóir dúinn é a úsáid.

Ag ullmhú don chath

Is é an chéad rud ná muid féin a neartú sa Tiarna . Ón a thagann sé ár neart! Tagann sé nuair a aithnímid go mbímid ag brath ar Dhia, déanaimid iarracht air i nguí, léann muid a Bhriathar agus éistimid lena ghuth.Ansin caithfimid gléasadh, an armúr a thógáil agus é a chur air. Éilíonn sé seo tionscnamh, gníomh ar ár gcuid féin agus cinneadh: Ní thugaim aghaidh ar mo neart féin ach úsáidim na hairm a thugann Dia dom. Is gníomh umhlaíocht agus muinín iomlán as a chumhacht agus a eagna é.Tá an diabhal ar an gcros buaite cheana féin ag Íosa, tá an cath deiridh buaite. Mar sin féin, bíonn cathanna spioradálta os ár gcomhair gach lá agus ní mór dúinn é a dhéanamh leis na hairm a thugann Dia dúinn, ní lenár n-intleacht nó lenár bhfórsaí fisiciúla. Is streachailt spioradálta é seo agus tá ár n-adversary, an diabhal, cunning agus déanfaidh sé iarracht sinn a dhíspreagadh agus muid ag siúl le Críost. Agus na hairm a thugann Dia dúinn á n-úsáid go maith, beidh an bua againn.

Cogaíocht spioradáltaToisc nach i gcoinne daoine atá ár streachailt, ach i gcoinne cumhachtaí, i gcoinne údaráis, i gcoinne cumhachtaí atá chun tosaigh i saol an dorchadais seo, i gcoinne fórsaí spioradálta olc sna réigiúin neamhaí. Dá bhrí sin, cuir armúr iomlán Dé air, ionas go mbeidh tú in ann seasamh go daingean ag an deireadh nuair a thiocfaidh an droch lá.
(Eifisigh 6: 12-13)

Is é fírinne an scéil go bhfuilimid i gcónaí i streachailt spioradálta cibé acu is maith linn é nó nach maith linn. In 1 Peadar 5: 8-9 deir sé:Déan féin-rialú a chleachtadh agus fanacht ar an airdeall, déanann do namhaid an diabhal préachán timpeall mar leon roaring, ag lorg duine éigin chun é a chaitheamh, cur ina choinne, seasamh go daingean sa chreideamh, agus a fhios aige go bhfuil a dheartháireacha ar fud an domhain ag fulaingt an cineál céanna fulaingthe.

Iarrtar orainn seasamh in aghaidh, a bheith ullamh don ionsaí agus daingean sa chreideamh. Is dian-streachailt é, ach ní fhágann Dia sinn gan chosaint. Soláthraíonn sé an armúr a chaithfimid a shárú. Níl le déanamh againn ach é a chur air agus é a úsáid!

Coinnigh i gcuimhne go bhfuil an armúr, ní roinnt, agus ní mór dúinn é a iompar ina iomláine mar go dtugann sé deis dúinn aghaidh a thabhairt ar ionsaithe uile an diabhail. Ní chaithimid an clogad inniu agus amárach an sciath. Ná! Ullmhaíonn na saighdiúirí leis an armúr go léir nuair a théann siad amach chun catha agus caithfimidne, mar shaighdiúirí maithe Íosa, an rud céanna a dhéanamh.Trí na hairm go léir a chuir Dia ar fáil a úsáid, táimid cosanta agus réidh le haghaidh cath. Is é sin an bealach ina seasfaimid go daingean go dtí an deireadh, go dtí go mbeidh muid le hÍosa don tsíoraíocht.

Míniú ar Armúr Dé:

Feicfimid tuairisc ghearr ar gach ceann de na codanna den armúr a chuir Dia ar fáil dúinn.

1. Crios na fírinne

Seas go daingean, girded le crios na fírinne ...
(Eifisigh 6:14 a)Bhí an crios a chaith na saighdiúirí leathan agus rinne siad an tiúnán istigh a choinneáil ina áit agus an corp á chosaint agus ag tacú leis. Ar an gcaoi chéanna ní mór go mbeadh a fhios ag an gCríostaí an fhírinne faoi cé hé féin in Íosa agus saol lárnach a chaitheamh a thugann onóir dá sheasamh i gCríost.

Déanfaidh an diabhal iarracht ár gcuid bréaga a mhealladh ionas go dteipfidh orainn, go n-amhrasóimid nó go gcuirfimid ár bhféiniúlacht i gcontúirt. Ní mór dúinn fanacht daingean san fhírinne gur clann Dé sinn, a chlaochlú aige agus a shábháil ón mbás síoraí. Ní dhéanfaidh aon ní agus ní dhéanfaidh aon duine greim orainn as a lámh (Eoin 10:28).

Conas an crios a úsáid : líon d’intinn agus do chroí le fírinne bhriathar Dé. Déan cairdeas domhain le Dia a chothú trí urnaí. Neartaigh do spiorad gach lá ag moladh Dé agus ag caitheamh ama leis. Beo saol iomlán agus a bheith fírinneach i do ghníomhartha agus focail go léir.

2. Cíche an cheartais

... faoi chosaint ag cíche na fírinne ...
(Eifisigh 6:14 b)

Bhí an armúr ceangailte leis an gcreasa agus orgáin ríthábhachtacha cosanta. Is féidir le créacht cófra a bheith marbhtach agus sin an fáth go gcaithfidh an saighdiúir é a chlúdach go maith. Ní mór dúinn muid féin a ghléasadh le ceartas Dé atá againn trí Íosa. Tá údar maith againn lenár gcreideamh i gCríost (Rómhánaigh 5: 1-3). Ní bhuaigh ár bhfíréantacht féin an cath in aghaidh na temptation agus an pheaca. Buaighimid é trí mheabhrú cé muid in Íosa agus trí sheasamh daingean sa réaltacht sin.

Nuair a bhreathnaíonn Dia orainn, feiceann sé Íosa ionainn. Ní mór dúinn díriú freisin ar obair Dé inár saol, ár súile a choinneáil ar Íosa, ní ar ár n-am atá caite gan é, ár mothúcháin nó na botúin a dhéanaimid.

Conas an brollach a chaitheamh

: cuimhnigh ar d’aitheantas i gCríost, go raibh údar maith agat leis agus gur le Dia an tsíoraíocht tú. Ná cruthaigh líomhaintí an namhaid nuair a thugann sé d’intinn peacaí an ama a chuaigh thart mar a shainmhíníonn siad do láthair. Ná ní chreideann tú nuair a deir sé leat nach féidir leat meon a shárú. Iarr ar Dhia cabhrú leat tú féin a fheiceáil mar a fheiceann sé tú, cuimhneamh ar an gcumhacht a thugann sé duit a shárú agus gníomhú i gcónaí mar is mian leis a dhéanamh.

3. Na bróga chun soiscéal na síochána a fhógairt

... bróga leis an diúscairt soiscéal na síochána a fhógairt.
(Eifisigh 6:15)

Cosain na cosa roimh ré don chath. Is féidir leis an namhaid rudaí géara nó gaistí a chur ann chun go dtitfimid agus chun cosc ​​a chur orainn bogadh ar aghaidh. Is é an aidhm atá leis ná cosc ​​a chur orainn dul amach chun soiscéal na síochána a fhógairt. Féadann sé ionsaí a dhéanamh le temptations, coimpléisc, tuiscint ar inferiority, imní, daoine a dhéanann spraoi ... tá an liosta fada. Ach i gCríost tá ár gcosa daingean agus réidh chun soiscéal na síochána a iompar. Glacann muid céimeanna agus faighimid talamh (saolta) do ríocht Dé toisc go gcuireann sé ar ár gcumas é agus toisc go bhfuil taithí againn orainn féin ar a shíocháin.

Is é an ríocht Dé ceartas, síocháin agus áthas sa Spiorad Naomh (Rómhánaigh 14:17). Is é sin an teachtaireacht a chaithfimid a fhógairt. Sea, is fíor gur cogadh é, ach ní den saol seo na hairm a thugann Dia dúinn agus d’fhéadfadh cuma aineolach a bheith orthu. Ní bhuaigh muid trí muid féin a fhorchur nó a athrú; Buaighimid trí bheith lán dá shíocháin agus é a thabhairt chuig gach duine timpeall orainn.

Conas bróga a chaitheamh : Lig do shíocháin Dé do chroí a líonadh gach lá. Caith am le hÍosa agus neartaigh do spiorad. Ná lig do ghaistí an namhaid bac a chur ar do dhul chun cinn agus ar d’éifeachtúlacht. Dearbhaigh do chosa, iarr ar Dhia misneach a thabhairt duit agus soiscéal na síochána a roinnt leo siúd go léir timpeall ort.

Uimhir aingeal 5050

4. Sciath an chreidimh

Chomh maith le seo go léir, glac sciath an chreidimh, trínar féidir leat saigheada dóite uile an droch-chinn a mhúchadh.
(Eifisigh 6:16)Anseo ní amháin go luann Pól an chuid den armúr ach insíonn sé dúinn freisin cén fáth a n-úsáidfimid é. Sciath mór a bhí sa sciath dá dtagraítear a chlúdaigh agus a chosain éadan iomlán an tsaighdiúra. Bhí sé láidir agus clúdaithe le leathar mar uaireanta d’ionsaigh an namhaid le saigheada soilsithe agus ghníomhaigh an leathar mar inslitheoir cosanta.

Le sciath an chreidimh is féidir linn a chur amach ar fad na saigheada a leagann an t-olc orainn. Is féidir le hionsaí an diabhail teacht ó áit ar bith, ar an ábhar sin tá sé tábhachtach a bheith ar an airdeall le go mbeidh tú in ann an sciath a chur san áit bheacht agus sinn a chosaint.

Ceann de na hairm a úsáideann an diabhal go minic is ea amhras. Spreagann sé muid amhras a chur ar chumhacht, grá nó cineáltas Dé. De réir mar a fheidhmímid ár gcreideamh agus a dhearbhaímid féin sa mhéid atá ar eolas againn faoi Dhia agus a chuid oibre ionainn, cailleann na hionsaithe sin a n-éifeachtacht agus déanaimid ar aghaidh agus muid ag siúl le hÍosa.

Conas an sciath a úsáid : beathaigh do chreideamh trí fhocal Dé a léamh agus a mheabhrú, caith am le Dia. Líon d’intinn leis an bhfírinne mar gheall air agus cé tú féin ann ionas gur féidir leat an fhírinne sin a úsáid nuair a thagann amhras.

5. Clogad an tslánaithe

Glac clogad an tslánaithe ...
(Eifisigh 6:17 a)

Cosnaíonn an clogad an ceann. Líon an intinn le cinnteacht ár slánú. Caithfimid maireachtáil gach lá ar an saol atá Dia ag iarraidh orainn maireachtáil mar a chlann, ar ancaire sa chinnteacht sin agus lenár gcroí lán le buíochas.Is cine roghnaithe muid, sagartacht ríoga, náisiún naofa, daoine le Dia, chun saothair iontacha an té a ghlaoigh orainn as an dorchadas a fhógairt ina sholas iontach (1 Peadar 2: 9). Is é sin ár réaltacht agus is é sin ár gcuspóir. Ná ligimis don diabhal amhras a chur inár n-intinn faoinár slánú. Sábháltar sinn trí chreideamh i gCríost (Galataigh 3) agus ní féidir le duine ar bith an slánú sin a bhaint díom.

Conas an clogad a chaitheamh : Cuimhnigh go sábhálann tú trí chreideamh in Íosa agus nach féidir le duine ar bith é a athrú. Bí beo i muinín agus i ngéilleadh don saol atá Íosa ag iarraidh duit. Comhrac le briathar Dé na hamhrais faoi do shlánú nó an meon a bhraitheann nach bhfuil a ghrá nó a maithiúnas tuillte agat. Tá grá aige duit, shábháil sé thú agus is leatsa an tsíoraíocht.

6. Claíomh an Spioraid

... agus claíomh an Spioraid, arb é briathar Dé é.
(Eifisigh 6:17 b)

Is é seo an t-aon arm ionsaithe, tá na cinn eile sách cosanta. Freastalaíonn an claíomh ar chosaint agus ar ionsaí an namhaid. Soilsíonn briathar Dé ár gcosán (Salm 119: 105) agus soilsíonn sé ár n-intinn le teagasc an tsoiscéil. Le claíomh an Spioraid déanaimid muid féin a chosaint agus tugaimid aghaidh ar ionsaithe an namhaid (bréaga, meabhlaireachtaí) agus muid ag ionsaí na fírinne air. Cuimhnigh ar shampla Íosa nuair a rinneadh cathú air. Mar a d’úsáid sé an focal go héifeachtach chun meon an diabhail a shárú (Matha 4).

Cinnte, tá briathar Dé beo agus cumhachtach, agus níos géire ná aon chlaíomh dhá imill, téann sé go doimhneacht an anama agus an spioraid, go smior na gcnámha, agus breithníonn sé smaointe agus intinn an chroí.
(Eabhraigh 4:12)

Bímid ag troid droch-smaointe, amhras agus droch-theagasc trí ár n-intinn a líonadh le teachtaireacht an Bhíobla. Déanfaidh an diabhal iarracht sinn a mhealladh, ach má tá aithne mhaith againn ar fhocal Dé is féidir linn muid féin a dhearbhú san fhírinne agus leanúint de bheith gníomhach sa chath gan eagla.

Conas an claíomh a úsáid

: Déan staidéar ar an mBíobla, cuir de ghlanmheabhair é, foghlaim conas focal na fírinne a úsáid go héifeachtach. Troid na bréaga le d’fhírinne. Coinnigh briathar Dé agus déan beatha de réir na rudaí a iarrann sé.

An tábhacht a bhaineann le Paidir Eifisigh

Ullmhaíonn an saighdiúir Críostaí don chath, éiríonn sé níos láidre agus faigheann sé a chuid orduithe trí urnaí. Caithfidh an chumarsáid le Dia, ár gCeannasaí, a bheith seasmhach chun sinn a neartú agus a chuid orduithe a fháil leis an straitéis a chaithfimid a leanúint.

Ní amháin go gcaithfimid guí ar son ár gcuid streachailtí, dúshlán nó deacrachtaí, ach caithfimid tacú lenár ndeartháireacha le paidir. Má fheicimid deartháir ag streachailt i gcoinne peaca nó amhrais, nó má tá sé ag dul trí fhulaingt nó ghéarleanúint. Ba chóir dúinn tacú leis lenár gcuid paidreacha agus é a spreagadh.

Ar mhaith leat a bhuachan sa chogadh spioradálta seo? Gúna gach lá le armúr Dé. Caith am ag guí os a chomhair, déan staidéar ar a fhocal agus bí ar an airdeall faoi ionsaithe an namhaid.