10 Rann ón mBíobla a Spreagann Linn In Amanna Deacair

10-véarsa-ón-mbíobla-a spreagann-sinn-in-deacair-amanna

I rith ár saoil bíonn dúshláin romhainn a bhféadfadh sé a bheith deacair iad a shárú. Fadhbanna airgeadais, bás duine a bhfuil grá againn dó, galair ... is iomaí deacracht atá romhainn thar na blianta. Cé chomh deas a fhios go bhfuil Dia in éineacht linn agus go gcuidíonn sé linn i gcónaí!Sa Bhíobla faighimid focail spreagtha agus spreagtha a thugann sólás dúinn sna cásanna seo. Tríd sin faighimid an chompord a theastaíonn uainn don nóiméad ceart. Is focail iad a chuidíonn linn leanúint ar aghaidh ag muinín ann a chuir a Mhac gaoil chun báis ar an gcros chun grá a thabhairt dúinn. Feicfimid cuid de na véarsaí seo.

1. Tá Dia linn

Ní mór dúinn gan eagla ná anacair toisc go bhfuil láithreacht ár nDé againn. Ní fhágann sé muid inár n-aonar, agus tá sé níos mó agus níos cumhachtaí ná aon fhadhb. Ní mór dúinn ár n-intinn a choinneáil, díriú ar mhórgacht agus cumhacht Dé agus sa mhéid is go gcothaíonn a lámh buaiteach sinn i gcónaí.2. Tá Dia go maith

Níor cheart dúinn amhras a chur ar mhaitheas ár nDia ach muinín a bheith againn as a ghrá agus a chúram. Fiú nuair a cheadaíonn Dia cásanna nach dtaitníonn linn, is féidir linn tearmann a ghlacadh ann agus é a chosaint. Gheall sé go mbeadh sé linn gach lá go dtí deireadh an domhain (Matha 28:20). Lig dúinn sosa ina chuid geallúintí agus ina chineáltas flúirseach do gach duine a bhfuil muinín aige as.

3. Tugann Dia a shíocháin dúinnClúdaíonn an tsíocháin a thugann Dia dúinn i bhfad níos mó ná an tsíocháin de réir mar a thuigimid í. De ghnáth, má labhraímid faoi shíocháin, is éard atá i gceist againn easpa cogaidh nó coimhlintí. Ach coincheap na shalom , an tsíocháin a luann an Bíobla, i bhfad níos mó ná sin. Ciallaíonn sé iomláine, folláine, slándáil agus sroicheann sé gach réimse dár saol.Nuair a bhíonn fadhbanna agus deacrachtaí againn, d’fhéadfadh go mbeadh faitíos orainn agus go sáraíonn mothúcháin sinn sa chaoi is go ndéanaimid dearmad ar gheallúintí Dé. Lig dúinn foghlaim scíth a ligean ina chuid geallúintí, lig dúinn scíth a ligean in arm na síochána agus grá ár Slánaitheora Íosa Críost.

Samhain comhartha 24ú stoidiaca

4. Tugann Dia deis dúinn buachan

Líonann Dia sinn lena Spiorad Naomh agus cuireann sé ar ár gcumas aghaidh a thabhairt ar chásanna an tsaoil. Níor chóir dúinn a bheith cúthail ach cróga, greim a ghlacadh ar na huirlisí a thugann sé dúinn agus iad a úsáid. Is féidir linn a bheith treallúsach agus daingean, céimeanna a ghlacadh a thugann glóir do Dhia agus a thaispeánann go bhfuilimid lán dá chumhacht agus dá ghrá.I measc na ndeacrachtaí ní mór dúinn an féin-rialú a thugann Dia dúinn a úsáid. Níor cheart go dtiocfadh mothúcháin i gceannas ar ár ngníomhartha agus iad a threorú. Is féidir linn socair agus suaimhneas a choinneáil mar tá muinín againn inár nAthair agus ní theipfidh orainn go deo.

5. Éisteann Dia linn agus gníomhaíonn sé

Bíonn amanna ann nuair a dhéanaimid dearmad caoineadh a dhéanamh le Dia i measc na ndeacrachtaí atá againn. Ligeann muid dúinn féin a bheith dalltha ag na bagairtí atá timpeall orainn agus méid na bhfadhbanna. Ach, aon uair a ghlaoimid ar Dhia, éisteann sé linn agus glacann sé gníomh. B’fhéidir nach saorfaidh sé sinn láithreach ón ngalar nó ón gcath a chuireann isteach orainn, ach tugann sé an tsíocháin a theastaíonn uainn agus tugann sé léargas nua dúinn. Meabhraíonn sé dúinn go bhfuil ár saol idir lámha aige agus go bhfuil slánú againn ann.

6. Tá Dia mór agus cumhachtach

Cé chomh mór agus chomh deacair agus a d’fhéadfadh ár gcúinsí a bheith, is féidir linn a bheith cinnte go bhfuil Dia i bhfad níos mó agus níos cumhachtaí. Is é cruthaitheoir na cruinne é, chruthaigh sé sinn, tá a fhios aige gach rud a tharlaíonn. Trí dhíriú ar a fheabhas, ní ligimid d’imthosca an iomarca a chur os ár gcomhair, agus neartaítear ár muinín ann, ina ghrá agus ina chúram.

7. Tugann a fhocal beatha dúinn

Tá briathar Dé beo agus déanann sé athnuachan orainn. Tá sé tábhachtach ár spiorad a chothú fiú i measc cásanna pianmhara. Sa Bhíobla feicimid go leor fir agus mná Dé a chuaigh trí huaire deacra ach a sheas go daingean, ag muinín i ngealltanais luachmhara ár dTiarna. Feicimid dílseacht Dé le feiceáil ina saol, mar a d’fhreagair sé i ngach cás, agus mar a fhásann ár gcreideamh.

8. Tá cumhacht in ainm Dé

Más é an t-aon phaidir is féidir leat a dhéanamh i measc do chúinsí ná ainm Dé nó ainm Íosa a athrá, is leor an phaidir sin. Ina ainm faighimid dídean agus slánú. Éisteann sé leis na hiarrataí a thagann ó dhoimhneacht ár mbeatha agus seolann sé a Spiorad Naomh chun sólás agus spreagadh a thabhairt dúinn.

9. Tá an bua ag Íosa cheana féin

Ráthaíonn bás Íosa ar an gcros agus a aiséirí go bhfuil an bua bainte amach cheana féin. Níl aon aicíd chomh mór sin nach féidir le hÍosa a shárú. Go deimhin, bhuail sé í. I measc na bhfadhbanna agus na mbrón atá againn is féidir linn cuimhneamh go bhfuair Íosa beatha shíoraí dúinn cheana féin agus ní féidir le duine ar bith í a thógáil uainn.

Feabhra 14 comhartha

10. Labhraíonn Dia linn

Tugann Dia comhairle dúinn lá nó oíche. Má táimid aireach agus tost againn guthanna an amhrais nó an éadóchais, beimid in ann a guth bog grámhar a chloisteáil ag taispeáint dúinn cad ba cheart dúinn a dhéanamh. Ní mór dúinn am a thógáil chun na rudaí a mhothaímid os a chomhair a chur in iúl agus treoir a iarraidh air. Tabharfaidh sé treoir dúinn agus ní dhéanfaidh aon rud titim dúinn.