10 Leagan ón mBíobla Maidir le Neart a Bheith Le linn Amanna Crua

10-bíobla-véarsaí-about-having-strength-during-hard-times

I rith ár saoil bíonn dúshláin romhainn a bhfuil an-deacair iad a shárú. Fadhbanna airgeadais, bás duine a bhfuil grá againn dó, tinnis ... tá go leor deacrachtaí againn leis na blianta. Cé chomh maith is a fhios go bhfuil Dia linn i gcónaí agus go gcuidíonn sé linn!Sa Bhíobla faighimid focail spreagtha agus spreagtha a thugann sólás dúinn sna cásanna seo. Tríd sin faighimid an chompord a theastaíonn uainn ag an am ceart. Is focail iad a chuidíonn linn dul ar aghaidh ag muinín sa té a chuir a Mhac gaoil bás ar an gcros chun grá a thabhairt dúinn. Féachaimis ar chuid de na véarsaí seo.

1. Tá Dia linn

Mar sin ná bíodh eagla ort, mar tá mé leat; ná bíodh imní ort, mar is mise do Dhia. Neartóidh mé thú agus cabhróidh mé leat; Tacóidh mé leat le mo lámh dheas buaiteach.Níor chóir go mbeadh eagla ná imní orainn mar tá láithreacht ár nDé againn. Ní fhágann sé muid inár n-aonar, agus tá sé níos mó agus níos cumhachtaí ná aon fhadhb. Ní mór dúinn ár n-intinn a chosaint, díriú ar mhórgacht agus cumhacht Dé agus go gcothaíonn a lámh buaiteach sinn i gcónaí.Faigh amach Cumhacht Ghrá Dé

2. Tá Dia go maith

Maith an Tiarna; Is tearmann é i lá na dtrioblóidí, agus cosantóir orthu siúd a bhfuil muinín acu as.

Ní mór dúinn amhras a chur ar mhaitheas ár nDia ach muinín a bheith againn as a ghrá agus a chúram. Fiú nuair a cheadaíonn Dia cásanna nach dtaitníonn linn, is féidir linn tearmann a ghlacadh ann agus é a chosaint. Gheall sé go mbeadh sé linn gach lá go dtí deireadh an domhain (Matha 28:20). Lig dúinn sosa ina chuid geallúintí agus ina chineáltas flúirseach do gach duine a bhfuil muinín aige as.

ailse hÉisc fireanna

3. Tugann Dia a shíocháin dúinn

Síocháin fágaim thú; mo shíocháin a thugaim duit. Ní thugaim duit é mar a dhéanann an domhan. Ná bíodh cráite ná bó ort.

Cuimsíonn an tsíocháin a thugann Dia dúinn i bhfad níos mó ná an tsíocháin de réir mar a thuigimid í. De ghnáth má labhraímid faoi shíocháin déanaimid tagairt d’uireasa cogaidh nó coimhlinte. Ach coincheap na shalom , an tsíocháin a luaitear sa Bhíobla, i bhfad níos mó ná sin. Ciallaíonn sé iomláine, folláine, slándáil agus sroicheann sé gach réimse dár saol.

Nuair a bhíonn fadhbanna agus deacrachtaí againn, d’fhéadfadh go dtiocfaimis i bponc agus go sáraíonn mothúcháin muid sa chaoi is go ndéanaimid dearmad ar gheallúintí Dé. Lig dúinn foghlaim scíth a ligean ina chuid geallúintí, lig dúinn scíth a ligean in arm na síochána agus grá ár Slánaitheora Íosa Críost.

4. Tugann Dia deis dúinn sárúÓir níor thug Dia spiorad shyness dúinn, ach cumhacht, grá agus féin-rialú.

Líonann Dia sinn lena Spiorad Naomh agus cuireann sé ar ár gcumas aghaidh a thabhairt ar chúinsí an tsaoil. Níor chóir dúinn a bheith cúthail ach cróga, greim a ghlacadh ar na huirlisí a thugann sé dúinn agus iad a úsáid. Is féidir linn a bheith treallúsach agus daingean, céimeanna a ghlacadh a thugann glóir do Dhia agus a thaispeánann go bhfuilimid líonta lena chumhacht agus lena ghrá.

2626 uimhir aingeal

I measc na ndeacrachtaí ní mór dúinn an féin-rialú a thugann Dia dúinn a úsáid. Níor cheart go dtiocfadh mothúcháin i gceannas ar ár ngníomhartha agus iad a threorú. Is féidir linn fanacht socair agus comhdhéanta toisc go bhfuil muinín againn as ár nAthair agus ní theipfidh orainn go deo.

Féach ar 12 Rann de Spreagadh chun Dúshláin an tSaoil a sheasamh

5. Éisteann Dia linn agus gníomhaíonn sé

Ach glaoidhfidh mé ar Dhia, agus sábhálfaidh an Tiarna mé. Maidin, meán lae agus oíche bím ag caoineadh, agus éisteann sé liom. Cé go bhfuil go leor ann a throid i mo choinne, déanann sé mo tharrtháil, sábhálann sé mo shaol sa chath a dhéantar a throid ina choinne.Bíonn amanna ann nuair a dhéanaimid dearmad caoineadh a dhéanamh le Dia i measc na ndeacrachtaí atá againn. Ligimid dúinn féin a bheith dalltha ag na bagairtí atá timpeall orainn agus méid na bhfadhbanna. Ach, gach uair a ghlaoimid ar Dhia, éisteann sé linn agus glacann sé gníomh. B’fhéidir nach saorfaidh sé sinn láithreach ó bhreoiteacht nó ó chath, ach tugann sé an tsíocháin a theastaíonn uainn agus tugann sé léargas nua dúinn. Meabhraíonn sé dúinn go bhfuil ár saol idir lámha aige agus go bhfuil slánú againn ann.

107 Leaganacha an Bhíobla a spreagadh do gach ócáid

6. Tá Dia mór agus cumhachtach

Ardaigh do shúile agus féach ar na flaithis: Cé a chruthaigh seo go léir? An té a ordaíonn an iliomad réaltaí ceann ar cheann, agus a ghlaonn gach ceann de réir ainm. Tá a chumhacht chomh mór, agus a neart chomh cumhachtach, nach bhfuil aon duine acu ar iarraidh!

Cé chomh mór agus chomh deacair agus atá ár gcúinsí, is féidir linn a bheith cinnte go bhfuil Dia i bhfad níos mó agus níos cumhachtaí. Is é cruthaitheoir na cruinne é, chruthaigh sé sinn, tá a fhios aige gach rud a tharlaíonn. Trí dhíriú ar a fheabhas, ní ligimid dúinn féin a bheith sáraithe ag cúinsí agus neartaímid ár muinín ann, as a ghrá agus as a chúram.

7. Tugann a fhocal beatha dúinn

Tá mé prostrate sa deannach; tabhair beatha dom de réir d’fhocail. D'fhreagair tú mé nuair a d'inis mé duit faoi mo bhealaí. Taispeáin dom do chuid foraitheanta!

Tá briathar Dé beo agus déanann sé athnuachan orainn. Tá sé tábhachtach ár spiorad a bheathú fiú i measc cásanna pianmhara. Sa Bhíobla feicimid go leor fir agus mná Dé a chuaigh trí huaire deacra ach a sheas go daingean, ag muinín i ngealltanais luachmhara ár dTiarna. Feicimid dílseacht Dé le feiceáil ina saol, mar a d’fhreagair sé i ngach cás, agus mar a fhásann ár gcreideamh.

Tiomna Laethúil Ón mBíobla

eanáir 8 stoidiaca

8. Tá cumhacht in ainm Dé

Túr dochloíte is ainm don Tiarna; ritheann an cóir chuige agus tá siad sábháilte.Más é an t-aon phaidir is féidir leat a dhéanamh i measc do chúinsí ná ainm Dé nó ainm Íosa a athrá, is leor an phaidir sin. Ina ainm faighimid dídean agus slánú. Éisteann sé leis na hiarrataí a thagann ó dhoimhneacht ár mbeatha agus seolann sé a Spiorad Naomh chun sólás agus spreagadh a thabhairt dúinn.

11 Leagan le Gealltanais Dé Do Shaol

9. Tá Íosa tar éis dul i gcion cheana féin

D'inis mé na rudaí seo duit le go bhfaighidh tú suaimhneas ionam. Sa saol seo tabharfaidh tú aghaidh ar anacair, ach glac croí! Tá an domhan sáraithe agam.

Ráthaíonn bás Íosa ar an gcros agus a aiséirí dúinn go bhfuil an bua bainte amach cheana féin. Níl aon aicíd chomh mór sin nach féidir le hÍosa a shárú. Go deimhin, bhuail sé cheana é. I measc na bhfadhbanna agus na bpianta atá againn is féidir linn cuimhneamh gur bhuaigh Íosa an bheatha shíoraí dúinn cheana féin agus ní féidir le duine ar bith í a thógáil uainn.

Níos mó a fhoghlaim faoi Véarsa an Lae

10. Labhraíonn Dia linn

Beannóidh mé don Tiarna a thugann comhairle dom; fiú amháin san oíche déanann mo choinsias cúlú orm. Coinním an Tiarna i gcuimhne i gcónaí; Le dó ar thaobh mo láimhe deise, ní thabharfaidh aon rud anuas mé

Tugann Dia comhairle dúinn lá nó oíche. Má táimid aireach agus guthanna an amhrais nó an éadóchais a thost, beimid in ann a ghuth bog grámhar a chloisteáil ag taispeáint dúinn cad ba cheart dúinn a dhéanamh. Ní mór dúinn am a thógáil chun na rudaí a mhothaímid mar gheall air a chur in iúl agus treoir a iarraidh air. Tabharfaidh sé treoir dúinn agus ní thabharfaidh aon rud anuas sinn.