Foghlaim Conas Do Chairt Breithe a Léamh agus a Thuiscint

cairt conas-le-léamh-do-bhreith

Úsáidtear an chairt breithe mar uirlis riachtanach chun treoir agus féin-eolas a fháil, bunaithe ar an lá, an mhí, an bhliain, an áit agus am na breithe.Léirigh an líníocht a léirítear ar an gcairt bhreithe suíomh ceart na réaltaí agus na comharthaí stoidiaca a bhaineann leis an Domhan nuair a rugadh tú. Bíonn tionchar ag seasamh na réaltaí i láthair na huaire ar ár dtréithe pearsantachta agus tréithe riachtanacha eile ár n-iompar. Is féidir le suíomh na réaltaí agus na gcomharthaí tréithe dár bpearsantacht, cleamhnais, cumais, treochtaí, eagla a aithint, i dtréithe gearra, láidre agus tionchair ár mbealach le bheith.

Conas a dhéantar an chairt breithe a dhréachtú?

Chun cairt bhreithe a ullmhú, caithfidh an réalteolaí an phríomhfhaisnéis faoi bhreith an duine a bhailiú. Bailítear faisnéis maidir leis an lá, an mhí, an bhliain agus am na breithe. Caithfidh na sonraí a bheith cruinn. Is ansin amháin a bheidh an réalteolaí in ann léarscáil iomlán chruinn a fhorbairt.Rud uathúil atá sa chairt breithe, agus níl ach cairt bhreithe amháin ann do dhuine ar fad. Rud a iompróidh an duine ar feadh a shaoil ​​is ea an fhaisnéis agus na gnéithe go léir a chuirtear i láthair ar an léarscáil.

Cad atá le haithint ar an gcairt bhreithe?Thar na blianta, tá léirmhínithe a bhaineann leis an gcairt bhreithe níos cruinne anois. Is féidir leis cabhrú go dearfach ina shaol pearsanta, grámhar agus gairmiúil.

Agus an chairt breithe á forbairt, cuirtear comhartha an stoidiaca agus suíomh na bpláinéad maidir leis an Domhan san áireamh. Is iad na tuartha a dhéantar trí chomharthaí ná iad siúd atá in ann tréithe agus tréithe pearsantacht gach duine a aithint. Tá suíomh na bpláinéad freagrach as léirmhínithe a bhaineann le cleamhnais, cumais, caidrimh agus imeachtaí eile a d’fhéadfadh a bheith ann.

Conas do chairt breithe a léamhTá an pictiúr den chairt breithe an-chosúil le píchairt. Tá ionadaíocht ag an léarscáil de 12 theach astrological éagsúla. Tá baint ag gach ceann de na tithe seo le comhartha stoidiaca a léiríonn réimse áirithe de shaol gach duine.Ar do chairt breithe, beidh tú in ann seasaimh na Gréine, na Gealaí, an Ascendant agus Mheán an Spéir a aithint.

Tá an seasamh na Gréine aithníonn sé comhartha an stoidiaca lena mbaineann muid. Is féidir é a aithint maidir leis an mí bhreithe.

Tá an seasamh na Gealaí tá do chairt breithe freagrach as tréithe a chur i láthair faoi do chomhartha gealaí. Faightear an fhaisnéis seo ar an gcairt bhreithe ó lá breithe gach duine.Tá an Ag dul suas aithníonn sé an chaoi a gcuirimid féin in iúl. Is féidir leis an bhfaisnéis atá sa chairt breithe a bhaineann léi tréithe sainráiteacha ár bpearsantachta agus ár n-iompar i gcaidrimh a shainiú. Sa chairt breithe, is féidir leis an Ascendant faisnéis uathúil agus an-tréith a chur i láthair do gach duine.

Ach an Midheaven , ar a dtugtar an deichiú teach freisin, atá freagrach as ár mbuanna agus ár gcumas a aithint agus labhairt fúthu.

Tarraingíonn gach teach astrological aird ar réimse ar leith dár saol.

shíniú stoidiaca 16 Lúnasa

Bíodh a fhios agat níos fearr cad atá le haithint i ngach teach

 • 1ú Teach: tagraíonn sé do fhéin, dlúthchaidreamh agus féiniúlacht gach duine.
 • 2ú Teach: conas a eagraíonn gach duine a shaol airgeadais agus a chaidreamh le hairgead agus earraí ábhartha.
 • 3ú Teach: an caidreamh a bhíonn ag gach duine le daoine eile. Cuireann sé béim ar shaintréithe a bhaineann le foghlaim agus solúbthacht maidir le tuairim tríú páirtithe.
 • 4ú Teach: beidh do bhagáiste stairiúil i láthair anseo. Faisnéis faoi shinsearacht agus caidreamh dlúth teaghlaigh i bhfad i gcéin.
 • 5ú Teach: cuireann sé faisnéis i láthair faoi fhéith chruthaitheach gach duine. Is féidir anseo paisin agus scileanna féideartha a aithint.
 • 6ú Teach: tugann sé faisnéis faoi obair agus sláinte. Sa réimse seo, is féidir linn faisnéis thábhachtach a cheangal le cáilíocht beatha gach duine.
 • 7ú Teach:

  is teach é seo a mheallann a lán suime ón gcuid is mó. Cuireann sé faisnéis i láthair faoin gcaidreamh idir beirt, saol pósta gach duine. Is féidir linn rianta de shaol iarmhartach agus erotic gach duine a aithint.
 • 8ú Teach: tugtar faisnéis ann faoi eispéiris, caillteanais, agus athruithe as cuimse a d’fhulaing go dtí seo nó ar féidir aghaidh a thabhairt orthu sa todhchaí.
 • 9ú Teach: turais agus éachtaí iontacha nach mór a dhéanamh i rith shaol gach duine.
 • 10ú Teach: seo teach faiseanta eile. Tá faisnéis ghairme i láthair ann. Is féidir linn tréithe riachtanacha a aithint faoi shlí bheatha, phleananna, ionchais agus éachtaí gairmiúla.
 • 11ú Teach: tugann an teach seo gné shóisialta leis an gcairt bhreithe. Cuireann sé i láthair na tréithe sóisialta agus na hiompraíochtaí atá ag gach duine maidir le cairde agus sóisialú.
 • 12ú Teach: aithníonn an teach deireanach an taobh istigh de gach duine. Istigh ann, faighimid faisnéis faoi spioradáltacht agus creideamh gach duine.