Maithiúnas Dé: Conas é a Fháil agus An Rud a Bhaineann Linn

déithe-maithiúnas-conas-a-fháil-sé-agus-cad-sé-ciallaíonn-dúinn-sé

Tá maithiúnas ar cheann de phríomhthéamaí an Bhíobla. Ó scéal Ádhamh agus Éabha i leabhar Genesis agus ar fud na Scrioptúr feicimid go leor daoine a pheacaigh agus a rinne botúin mhóra. Léimid freisin conas a rinne Dia forghéilleadh agus iad a athchóiriú. Is scéalta iad atá lán de streachailtí agus freisin faoin mbua thar pheaca agus olc.Seo mar a theastaíonn ó Dhia go mairfeadh muid, i gcomaoineach leis. Is mian leis ár bpeacaí a mhaitheamh, ár gcairdeas a thabhairt ar ais dúinn. Ba mhaith le Dia go léireodh ár scéalta an claochlú a thagann mar thoradh ar a maithiúnas agus a ghrá.

Is maith linn smaoineamh go bhfuilimid go maith agus go cóir, ach taobh istigh tá a fhios againn go ndéanaimid botúin agus éagóir. Déanaimid bréag agus cuirimid pian ar dhaoine eile mar gheall ar ár bhféiniúlacht. Iarrann an Bíobla an peaca seo, an marc a chailleann, maireachtáil ar leithligh ó Dhia. Mar sin féin, chuir sé bealach ar fáil chun réiteach a dhéanamh linn chun ár gcaidreamh leis a athbhunú. Sa Bhíobla faighimid sleachta inspioráideacha a insíonn dúinn faoi maithiúnas Dé agus a insíonn dúinn conas é a fháil.Conas a fhaigheann tú maithiúnas Dé?

1. Admháil peacaí

Má admhaímid ár bpeacaí, maithfidh Dia, atá dílis agus cóir, sinn agus glanfaidh muid ó gach olc.
(1 Eoin 1: 9)Is é an chéad rud na drochrudaí a rinneamar a chur in iúl agus a aithint, iad a rá le Dia. Tá gach rud ar eolas aige agus tá a fhios aige cheana féin. Ach caithfimid glacadh leis go humhal os a chomhair gur theip orainn agus go ndearna muid rudaí a théann i gcoinne a mhian ionainn. Osclaíonn an chéim admhála seo an doras chun maithiúnas a thabhairt dúinn sreabhadh agus teacht orainn.

Glanann Dia sinn ó gach olc. Níl rud ar bith is féidir linn a admháil nach féidir leis maithiúnas a thabhairt. Sroicheann agus clúdaíonn a ghrá agus a maithiúnas gach cúinne dár gcroí.

2. RepentNí thógann an Tiarna fada a gheallúint a chomhlíonadh, mar tuigeann cuid acu an mhoill. Ina ionad sin, tá foighne aige leat, mar níl sé ag iarraidh go n-imeodh duine ar bith, ach déanann gach duine aithreachas.
(2 Peadar 3: 9)Ní leor na droch-rudaí a rinneamar a admháil agus a aithint. Caithfimid aithrí a dhéanamh! Nuair a dhéanaimid aithreachas cuirimid an phian in iúl dúinn a fhágann go bhfeicimid na botúin a rinneamar agus a spreagann sinn chun na hathruithe riachtanacha a dhéanamh chun tosú ag gníomhú mar is mian le Dia.

Tá Dia ag iarraidh orainn go léir aithrí a dhéanamh, a aithint go dteastaíonn sé uainn inár saol. Tá sé ag iarraidh orainn réiteach leis agus é a fháil mar Thiarna agus mar shlánaitheoir. Níl sé ag iarraidh ar aon duine an tsíoraíocht a chaitheamh uaidh. Mar sin fan go foighneach lenár n-aithrí.

3. Creid in Íosa

Ansin caithfimid creidiúint in Íosa toisc nach bhfuil slánú againn ach ann. Ní mór dúinn a chreidiúint gur Dia é Íosa, go ndéantar sinn a shábháil agus a réiteach le Dia trína bhás ar an gcros agus trína aiséirí.Tá sé tábhachtach an chinnteacht atá inár gcroí a chur in iúl lenár mbéal. Ní mór dúinn a admháil gurb é Íosa an Tiarna. Shocraigh muid tiarnas ár saoil a chur ar aghaidh dó. Ní dhéanaimid an rud a theastaíonn uainn níos mó, nílimid beo chun ár ego a shásamh. Is é an Tiarna é agus géillimid dó toisc gur athraigh sé sinn agus gur thug sé brí dáiríre dár saol.

bean virgo gemini

Obair Íosa ’

1. Tá brón orm

Tá fuascailt aige trína fhuil, maithiúnas ár bpeacaí, de réir an tsaibhris ghrásta a thug Dia dúinn go flúirseach leis an eagna agus an tuiscint go léir.
(Eifisigh 1: 7-8)Ba í an fhuil a chaill Íosa ar an gcros an praghas a d’íoc sé ar ár bpeacaí a mhaitheamh. D’fhuascail sé sinn, d’éirigh sé linn agus ní sclábhaithe an pheaca muid a thuilleadh. Trí Íosa táimid saor óna chumhacht. Agus seo go léir déanta trí ghrásta flúirseach Dé, bronntanas nach raibh tuillte againn.

2. Fuascailt

Thug sé sinn ó fhearann ​​an dorchadais agus bhog sé sinn go ríocht a Mhic ionúin, a bhfuil fuascailt againn ann, maithiúnas na bpeacaí.
(Colosaigh 1: 13-14)

Buíochas le hobair Íosa agus leis an bpeaca a dheighil muid ó Dhia, níl níos mó cumhachta aige orainn. Ní sclábhaithe muid a thuilleadh. Anois baineann muid le ríocht Íosa, ríocht an tsolais, maithiúnas agus saoirse. A lúcháir mhór!

3. Idirghuí

A chlann mo ghaoil, táim ag scríobh na rudaí seo chugat ionas nach ndéanfaidh tú peaca. Ach má pheacaíonn duine ar bith, tá idirghabhálaí, Íosa Críost, an Cirt os comhair an Athar. Is í an íobairt í ar mhaithe le maithiúnas ár bpeacaí, agus ní amháin ar ár son féin, ach orthu siúd ar fud an domhain.
(1 Eoin 2: 1-2)

Tá Dia ag iarraidh orainn maireachtáil ar chách géilleadh, ach tá aithne aige ar ár nádúr daonna. Tá a fhios aige go bhféadfaimis cliseadh uaireanta fiú nuair is é ár mian a bheith dílis agus obedient. Déanann Íosa idirghabháil ar ár son, is é an t-aon duine atá in ann é a dhéanamh toisc go bhfuil sé saor ón bpeaca amháin, go bhfuil sé go hiomlán cóir agus trócaireach. Déanann sé idirghabháil i gcónaí ar ár son, ag athshlánú dúinn mar leanaí a bhfuil maithiúnas tugtha dóibh.

127 uimhir aingeal

Toradh maithiúnas Dé

1. An tSlánaithe

Níl sé tuillte againn a bheith slán agus maite, tarrtháilte ó chumhacht an pheaca. Ach tugann Dia é dúinn ar aon nós. Ní shábháilimid an méid a dhéanaimid. Sábháltar muid tríd an méid atá déanta ag Íosa dúinn cheana féin.

2. Dúirt

Is beannaithe an té a ndéantar maithiúnas dá chuid, a ndéantar a pheacaí a scriosadh dó.
(Salm 32: 1)

An-áthas a thugann maithiúnas! Is mór an t-áthas agus an tsaoirse fios a bheith againn gur clann Dé sinn. Ní áirítear ár bpeacaí a thuilleadh, scrios Dia iad go deo.

3. GráSin é an fáth a deirim leat: má tá grá mór aici di, is amhlaidh gur maitheadh ​​a cuid peacaí go leor. Ach a bhfuil maithiúnas beag dó, is breá leis.
(Lúcás 7:47)

Líonann maithiúnas Dé ár gcroí le buíochas agus grá dó. Beidh an grá sin soiléir do dhaoine eile agus léireoidh sé é féin i ngníomhartha a ardóidh Dia agus a thaispeánfaidh gur chlaochlaigh muid é.

4. Tús nua

Go dtí seo uainn chaith sé ár sáruithe chomh fada leis an iarthar ón taobh thoir.
(Salm 103: 12)

Nuair a thugann Dia maithiúnas dúinn socraíonn sé gan ár bpeacaí a chur san áireamh. Thóg Críost ár bpeacaí ar an gcros agus tugann sé deis dúinn tús nua a chur leis, saol nua faoi threoir aige.