Faigh amach Sonraí iontacha faoi Chéasadh Íosa

aimsigh-iontach-mionsonraí-an-chéasadh-de-jesus

Tá céasadh Íosa ar cheann de na himeachtaí stairiúla is mó a ndearnadh trácht air agus a pléadh i leabhair, léachtaí agus scannáin. B’fhéidir gurb é sin an fáth gur tháinig muid i dtaithí ar scéal bháis Íosa ’a léamh nó a chloisteáil, ag cailleadh, go pointe áirithe, íogaireacht tuiscint agus meas a bheith againn ar ollmhór a íobairt.Bás an-phianmhar agus náireach a bhí i mbás Íosa. Cuireadh an crosadh in áirithe do na déantúsóirí ba mheasa agus cuireadh pionós i bhfeidhm le fórsa agus cruálacht. Mar sin féin, fiú amháin i measc creata chomh uafásach sin, bhí roinnt imeachtaí suntasacha ann a thug le fios nach raibh in Íosa ach duine ar bith. Bhí sé Dia incarnate, leis an sainchuspóir a shábháil agus a fhuascailt an cine daonna . Ní choiscfeadh an bás a chuspóir a chomhlíonadh.

Breathnaímid ar chuid de na rudaí iontacha a tharla an lá sin ag taispeáint go raibh bás Íosa ’mar an gcéanna.An dá imeacht is corraithe:

1. Dearcadh Íosa ar maithiúnas

Nuair a shroich siad an áit ar a dtugtar La Calavera, chéas siad é ansin, in éineacht leis na coirpigh, duine ar thaobh na láimhe deise agus ceann ar a thaobh clé.
A Athair, a dúirt Íosa, tabhair maithiúnas dóibh, mar níl a fhios acu cad atá á dhéanamh acu.
(Lúcás 23: 33-34a)Fiú amháin i measc an oiread sin pian, uafáis agus náirithe roghnaigh Íosa maithiúnas a thabhairt dóibh siúd a chéasadh é. Thaispeáin Íosa a ghrá agus a chomhbhá go dtí an nóiméad deireanach dá shaol talmhaí. D’fhéadfadh sé gur iarr sé ar Dhia tine nó díoltas a chur ar a fhorghníomhaithe, ach níor chuir. Roghnaigh sé maithiúnas a thabhairt!Agus is í an chrois go beacht: maithiúnas Dé don chine daonna. A bhuíochas leis an mbás ar chrois Íosa, an t-Uan foirfe (Eoin 1:29), ní gá dúinn a thuilleadh íoc ná bás go síoraí as ár bpeacaí féin. Just a chreidiúint go bhfuil íobairt Íosa bailí dúinn, glac leis inár gcroí mar Thiarna agus mar Shlánaitheoir, agus maireachtáil dó. Tugtar maithiúnas dúinn agus réitímid le Dia trí Íosa! Cé mhéad grásta agus cé mhéad maithiúnas!

2. Ní féidir leis an mbás Íosa a shealbhú: d’éirigh sé arís!

Díreach mar a rinne sé fáidh (Salm 16:10; Matha 16:21) d’éirigh Íosa arís! Ní fhéadfadh an bás é a shealbhú, níor chuir sé deireadh leis. Agus is é buíochas le bua Íosa thar an mbás go mbainfimidne, a chreideann ann, taitneamh as an mbeatha shíoraí leis.Is í an fhírinne ná gur ardaíodh Críost ó mhairbh, mar chéad-thorthaí na ndaoine a fuair bás. Déanta na fírinne, ó tháinig an bás trí fhear, freisin trí fhear a thagann aiséirí na marbh. Mar a tharlaíonn in Ádhamh go léir bás, i gCríost freisin beidh gach duine beo arís.
(1 Corantaigh 15: 20-22a)

Imeachtaí suntasacha eile:

1. Dorchadas ar talamh

Deir an Bíobla go raibh am dorchadais ar an talamh nuair a bhí Íosa ar an gcros.

Ó mheán lae go dtí lár an tráthnóna bhí an talamh ar fad sa dorchadas.
(Matha 27:45)Deir Lúcás 23: 44-45 go ndeachaigh an ghrian síos. De réir cosúlachta, bhí rud éigin cosúil le gréine eclipse ach níos faide agus gan mhíniú. Níor fhan an dúlra neamhshuim le bás Íosa, an t-Uan foirfe trínar fuasclaíodh muid.

Má fhéachaimid ar na plá a chuir Dia chun na hÉigipte sa Sean-Tiomna, feicimid in Eaxodus 10: 21-23 gur dorchadas mór a bhí sa naoú pla. Tar éis na pla sin tháinig bás an chéad linbh ón Éigipt, tír inar chaith muintir Iosrael blianta fada ag sclábhaíocht.Níor tháinig ach clann mhuintir Iosrael slán ón bplá sin. Thug Dia treoracha beachta dóibh chun fuil uan fireann a smearadh gan locht ar an dá phost agus ar lintel na dtithe inar chruinnigh siad chun an chéad Cháisc na nGiúdach a cheiliúradh (Eaxodus 12: 1-14). A bhuíochas leis an gcomhartha sin, fuil uan gan spot ar na doirse, níor fhulaing siad bás a gcuid leanaí.

2. Bhí veil an teampaill stróicthe ina dhá leath

Ócáid eile gan mhíniú le linn céasadh Íosa ná go raibh veil an teampaill stróicthe ina dhá leath díreach mar a d’éag Íosa. Rinne an veil tiubh agus throm sin an Áit Naofa a scaradh ón Áit is Naofa, an áit thalmhaí ina raibh láithreacht Dé ina chónaí, nach bhféadfadh ach an tArd-Shagart dul isteach ann (Eaxodus 26: 31-34).

Ansin scairt Íosa arís, agus thug sé a spiorad. Ag an nóiméad sin bhí imbhalla tearmann an teampaill stróicthe ina dhá leath, ó bhun go barr.
(Matha 27: 50-51a)

Shiombail an veil stróicthe an rochtain dhíreach atá againn anois ar láithreacht Dé a bhuí le híobairt Íosa. Is tríd amháin a bhíonn rochtain againn ar Dhia agus ar maithiúnas ár bpeacaí. Thairg sé é féin mar an t-uan foirfe ionas go bhféadfaimis, tríd, síocháin a bheith againn le Dia.

Go deimhin, níor tháinig Críost isteach i tearmann a rinne lámha an duine, cóip shimplí den fhíor-tearmann, ach ar neamh féin, chun é féin a chur i láthair Dé ar ár son. Níor tháinig sé ar neamh chun é féin a thairiscint arís agus arís eile, de réir mar a théann an t-ardsagart isteach san Áit is Naofa gach bliain le fuil daoine eile. Más ea, chaithfeadh Críost fulaingt go leor uaireanta ó cruthaíodh an domhan. A mhalairt ar fad, anois, ag deireadh an ama, níor chuir sé é féin i láthair ach uair amháin agus do chách d’fhonn deireadh a chur leis an bpeaca trí íobairt a dhéanamh air féin.
(Eabhraigh 9: 24-26)

3. Crith na talún

Luann Soiscéal Mhatha crith mhór talún freisin, chomh láidir gur bhris na carraigeacha. Feicimid arís gur fhreagair an dúlra go láidir do chéasadh Íosa.

4. Osclaíodh na huaigheanna agus aiséiríodh roinnt naomhMar gheall ar an chroitheadh ​​chomh láidir, d’oscail na huaigheanna. Ach is é an rud is iontach ná gur aiséiríodh go leor naomh. Is é sin, bhí daoine ar eagla an Tiarna a bhí marbh go dtí an lá sin beo anois. De ghnáth, ní tharlaíonn sé sin nuair a bhíonn crith talún ann. Ní féidir ach le cumhacht Dé na mairbh a aiséirí!

Osclaíodh na huaigheanna, agus d’ardaigh go leor naomh a fuair bás arís. D’fhág siad na huaigheanna agus, tar éis aiséirí Íosa, chuadar isteach sa chathair naofa agus chonacthas do go leor acu.
(Matha 27: 52-53)

máirseáil 21 comhartha

Feicimid, tar éis aiséirí Íosa, go raibh na daoine seo le feiceáil sa chathair agus go leor daoine a chonaic iad. Deir an Bíobla gur naoimh iad, daoine a raibh grá agus seirbhís acu do Dhia. Anois bhí deis nua acu fianaise a thabhairt do mhórchumhacht Dé maidir le bás coirp agus bás spioradálta.

5. Imoibriú centurion agus daoine eile i láthair

Is é an rud is iontach a fhéadfaidh tarlú ná claochlú croí. Is é an ceann is mó de na míorúiltí go léir ná saol athraithe a fheiceáil trí teagmháil a bheith agat le hÍosa. Ní fhéadfadh an lárú céanna, a roghnaíodh chun maoirseacht a dhéanamh ar gach rud a tharla mar ba chóir dó a bheith le linn céasadh Íosa, seasamh in aghaidh chumhacht ghrá fhuascailte Dé.

Ansin ghlaodh Íosa os ard: A Athair, molaim mo spiorad i do lámha! Agus é seo á rá, d’éag sé. Mhol an centurion, nuair a chonaic sé a tharla, Dia agus dúirt: Go fírinneach bhí an fear seo díreach. Ansin d’imigh na daoine a bhí bailithe chun an spéaclaí sin a fheiceáil, agus an rud a tharla a fheiceáil, ag bualadh a bhrollach.
(Lúcás 23: 46-48)

Mhol an centurion Dia! Thuig sé nach raibh in Íosa ach fear ar bith. Bhí a fhios aige go bhfuair Íosa bás gan é a bheith tuillte aige agus go ndearna sé é ar mhaithe le grá an chine dhaonna. Thug an lárú agus daoine eile a chonaic céasadh Íosa faoi deara rud éigin difriúil in Íosa agus chuir siad iontas air. Ní bheadh ​​a saol mar an gcéanna a thuilleadh.Agus mar sin atá sé. Nuair a bhíonn teagmháil againn leis an gCríost a céasadh, an té a fuair bás ar son gach duine againn, ní féidir linn fanacht mar an gcéanna. Glanann a fhuil sinn ó gach peaca agus, a bhuíochas leis, bainfimid taitneamh as an mbeatha shíoraí.

Agus de bhua na huachta sin táimid beannaithe trí íobairt chorp Íosa Críost, a ofráiltear uair amháin agus do chách.
(Eabhraigh 10:10)