Faigh amach 7 Saintréithe Bhíobla Fear Misneach

faigh amach-7-biblical-tréithe-of-a-man-misneach

Go ginearálta, measann an tsochaí gur fear luachmhar é fear a bhfuil gairm mhaith aige, cuntas bainc sláintiúil agus pearsantacht tharraingteach. Mar sin féin, léiríonn an Bíobla samhail an-difriúil dúinn.Déantar idirdhealú idir fir mar Mhaois, Noah, Stiabhna, Pól agus, thar aon rud eile, Íosa, an sampla is fearr atá againn, sa Bhíobla. Chun iad a bhí mar aidhm Dia a shásamh i gcónaí, freastal air agus grá a thabhairt dó thar aon rud eile . Thiomnaigh siad a saol do Dhia agus lean siad é i ngéilleadh beag beann ar iarmhairtí, cuimilt, cailliúint dea-cháil nó bás. Is fíor an misneach é sin!

Breathnaímid ar 7 gcinn de na príomhthréithe a dhéanann idirdhealú idir fear luacha.1. Grá Dé os cionn gach ní

Ní mhothaíonn fear an mhisnigh aon náire air a ghrá do Dhia a thaispeáint, déanann sé é féin a phróifíliú sula mbíonn sé i láthair in adhartha agus folamh a chroí os a chomhair. Taispeáin do ghrá do Dhia trí ghrá a thabhairt do dhaoine eile agus freastal orthu. Tá a shaol lán le moladh, adhradh ó chroí ó Dhia agus muinín iomlán aige i ngrá agus dílseacht a Athar neamhaí.

2. Lorg an eagna a thagann ó DhiaTá a fhios aige gur ó Dhia a thagann fíor-eagna. Sin é an fáth go ndéanann sé a dhícheall a intinn agus a chroí a líonadh le fírinní an Bhíobla. Guigh agus machnamh os comhair Dé as do chabhair agus do threoir. Cuir véarsaí an Bhíobla i gcuimhne agus féach ar dheiseanna a chuirtear i láthair chun an méid a fhoghlaimíonn tú a chur i ngníomh. Is aoibhinn leis i mBriathar Dé agus déanann sé a chinntí bunaithe ar chiontuithe daingne Bhíobla.

Is beannaithe an fear nach leanann comhairle na n-olc, nach stopann ar chonair na bpeacach ná a shaothraíonn cairdeas na blasphemers, ach a thaitníonn le dlí an Tiarna, agus a dhéanann machnamh air lá agus oíche.
(Salm 1: 1-2)

3. Tá sé lán den Spiorad NaomhIs ann a mhaireann Spiorad Naomh Dé agus tugann a shaol samplaí soiléire de thorthaí an Spioraid. Is eol do chách a chineáltas, a umhlaíocht agus a fhéin-rialú. Ní ligeann sé do nádúr an pheacaigh tionchar an-mhór a bheith aige ach cuireann sé a shaol iomlán faoi thiarnaíocht Dé chun é a dhéanamh foirfe agus chun cabhrú leis na streachailtí a thagann chun cinn a shárú.Léiríonn a shaol agus a charachtar an claochlú a rinne Dia ina shaol. Lig do Dhia scrúdú a dhéanamh ort, na rudaí nach dtaitníonn leat a thógáil amach, agus é a líonadh go laethúil le do Spiorad agus le do chumhacht.

4. Grá do chomharsa

Rialaíonn an grá do chaidrimh le daoine eile mar tá taithí agat ar ghrá agus grásta Dé duit féin. Mothaíonn a theaghlach, idir bhitheolaíoch agus spioradálta, sábháilte leis toisc go bhfuil a chuid plé leo lán de chineáltas, meas agus onóir.

Tugaim an t-ordú nua seo duit: go bhfuil grá agat dá chéile. Díreach mar a thug mé grá duit, caithfidh tú grá a thabhairt dá chéile freisin. Ar an mbealach seo beidh a fhios ag gach duine gur deisceabail iad, más breá leo a chéile.
(Eoin 13: 34-35)

aingeal uimhir 446Tá a fhios ag fear an mhisnigh gurb é an fhianaise is fearr is féidir leis a thabhairt faoi obair Dé ina chroí ná grá ó chroí a thabhairt dóibh siúd atá timpeall air. Tá sé ina chónaí Dia a shaoradh i ngach a ndéanann sé agus is é an fonn mór atá air go ndéanfaí Críost a ghlóiriú ina shaol.

5. A fhios conas maithiúnas a thabhairt agus maithiúnas a iarraidh

Tá sé foighneach agus cineálta le daoine eile mar is cuimhin leis an fhoighne agus an grá go léir a bhí ag Dia leis ar feadh a shaoil. Tá taithí aige ar maithiúnas Dé agus scaoileadh saor é ó chumhacht an pheaca. Aithníonn sé go bhfuil sé neamhfhoirfe agus gur trí ghrásta Dé amháin atá sé san áit a bhfuil sé. Sin é an fáth go n-éiríonn leis ionbhá a dhéanamh le daoine eile ina gcuid streachailt, tuiscint a fháil ar a thábhachtaí atá sé a gcuid botún a aithint agus maithiúnas a iarraidh agus maithiúnas a thabhairt.... ionas go bhfulaingeoidh siad a chéile agus go maithfidh siad má bhíonn gearán ag duine ar bith i gcoinne duine eile. Díreach mar a rinne an Tiarna maitheamh duit, maithiúnas duit freisin.
(Colosaigh 3:13)

6. Tá a fhearann ​​féin aige

Eascraíonn a fhíor-neart ón taobh istigh. Ní ligeann sé dó féin a bheith faoi smacht ag mothúcháin nó paisin ach bíonn sé i gceannas orthu leis an gcumhacht a fhaigheann sé trí urnaí agus trí líonadh an Spioraid Naoimh. Níl sé ríogach ach déanann sé machnamh os comhair an Tiarna sula ndéanann sé cinntí tábhachtacha agus gníomhaíonn sé i gcónaí de réir thoil Dé.

Bíodh a fhios agat do shaoirse i gCríost. Tá a fhios aige gur buíochas le fuascailt trí Íosa go bhfuil sé saor ó chumhacht an pheaca agus an dhaoradh. Ná folaigh sa tsaoirse sin, áfach, an rud atá uait a dhéanamh. Déan na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith agat a mheas agus roghnaigh na rudaí a fhágfaidh go mbeidh do leas agus folláine daoine eile ann, i gcónaí de réir orduithe Dé.

Ceadaítear gach rud, ach níl gach rud cabhrach. Ceadaítear gach rud, ach níl gach rud cuiditheach.
(1 Corantaigh 10:23)

7. Géill do Dhia

Leanann fear an mhisnigh sampla Íosa agus fir mhóra eile a luaitear sa Bhíobla: is breá leis toil Dé a dhéanamh i gcónaí. Géill don Athair fiú mura é an duine is mó a bhfuil tóir air nó má ghlactar leis i measc daoine eile agus má dhéanann sé amhlaidh as grá, ní oibleagáid. Tá a fhios aige go mbíonn rudaí maithe i gcónaí ag Dia dá leanaí agus go bhfuil muinín iomlán aige as maitheas agus cúram a Athar.

Tá aithne mhaith aige ar an mBíobla agus léiríonn a ghníomhartha go bhfuil sé ina chónaí faoi údarás Dé agus a dhlíthe.

I mo chroí stór mé do chuid nathanna ionas nach peacafidh tú i d’aghaidh.
(Salm 119: 11)

Bí fear misniúil agus bí beo de réir thoil Dé! Ní bheidh aiféala ort.