Is féidir le staidéar Bíobla ar Salm 91-99 Do Shaol a Athrú go Deo!

bíobla-staidéar-ar-salm-91-99-is féidir athrú-do shaol-go deo

Tráchtaireacht Salm 91-99

I gclár an lae inniu, a léitheoirí, táimid chun tosú ag smaoineamh Salm 91 . Sa chlár a rinneamar roimhe seo, rinneamar staidéar ar Salm 90, agus leis sin chuir Salm tús le mír nua de Leabhar na Salm seo. Freagraíonn an ceann nua seo do leabhar Uimhreacha sa Pentateuch. Díreach mar a bhí Salm 90 ina salm báis, mar sin is salm den saol é Salm 91. Is salm messianic é a thairgeann íomhá dúinn den Tiarna Íosa Críost. Nochtann sé áit iontach cosanta agus sábháilteachta dúinn. Is salm an-tóir é i measc mhuintir Dé, a bhfuil meas ag daoine de gach aois, óg agus aosta air. Is iomaí duine a bheannaigh dó.Thaispeáin Salm 90 figiúr dúinn den chéad fhear, Adam. Agus in Ádhamh faigheann muid uile bás, is é sin an fáth a ndúirt muid gur Salm an bháis a bhí ann. Ach insíonn an Salm 91 dúinn faoi Thiarna na bhflaitheas, agus is Salm Messianic é i ndáiríre. Is Salm na beatha é.

Anois, os a choinne sin, is Salm é seo atá luaite ag Sátan agus Salm a bhfuil aithne mhaith aige air, agus feicfimid é seo níos déanaí. Sa chéad dá véarsa den Salm 91 seo, deirtear linn an méid seo a leanas:An té a chónaíonn i bhfoscadh an té is Airde, fanfaidh sé faoi scáth an Uilechumhachtach. Déarfaidh mé le Iehova: Mo dhóchas agus mo chaisleán; mo Dhia, a mbeidh muinín agam as.

Is teanga an-álainn í seo. Is é an duine a thuairiscítear dúinn an fear céanna ar a tugadh beannaithe nó sona i Salm 1. An Tiarna Íosa Críost, an duine foirfe, gan pheacaí agus naofa. Agus bíonn sé i gcónaí i bhfoscadh an té is Airde. Is í an fhadhb atá againn ná go mbíonn muid ann uaireanta, ach ní fhanann muid ann le fada. Tugaimid faoi deara anois an méid a deir véarsaí 3 go 5 den Salm 91 seo:

Saorfaidh sé tú ó ribe an sealgair, ón bplá millteach. Leis na cleití a chlúdóidh sé tú agus faoina sciatháin beidh tú sábháilte; is é sciath agus cosaint a fhírinne. Ní bheidh eagla ort roimh sceimhle na hoíche ná an tsaighead a bhíonn ag eitilt in aghaidh an lae.

Chuimhnigh cuid acu ar na focail seo in aimsir an chogaidh agus creideann siad go bhfuair siad cosaint i gcásanna an-chontúirteacha. I véarsaí 6 go 8 freisin, a deir:Ní hiad na plá a shiúlann sa dorchadas, ná an phlá a scriosann i lár an lae. Titfidh míle agus deich míle ar do lámh dheas; ach ní thiocfaidh siad chugat. Cinnte le do shúile féachfaidh tú agus feicfidh tú luach saothair na n-olc.

Creidimid gur féidir le daoine Dé na véarsaí seo a úsáid, agus chuir Dia iad i ndáiríre i ndáiríre do go leor dá leanaí. Ach anseo tá pictiúr dár dTiarna. Lig dúinn anois luachan ón Dr. AC Gaebelein, múinteoir Bíobla ón nglúin seo caite, a chur in aithne duit. Dúirt sé an méid seo a leanas faoin sliocht seo: Lig dúinn smaoineamh ar an Tiarna ar dtús; ann ní raibh aon pheaca ann, agus ní fhéadfadh an rud a bhí mar thoradh ar an bpeaca, an galar, agus an bás, aon rud a éileamh uaidh. Ó gach dearcadh, ba é an Fear Foirfe i gcónaí é, agus ós rud é go raibh muinín aige as Dia, as a Athair, shiúil sé agus chónaigh sé i ngéilleadh foirfe, agus mar sin ní fhéadfadh an sealgair mór, Sátan, é a ghabháil, ná ní fhéadfadh sé galar millteach a ghabháil.Clúdaithe ag a chuid cleití agus faoina Alasca, fuair an Fear Foirfe ar an saol seo a dhídean buan. Ní raibh aon eagla air, mar ní fhéadfadh an rud a tharla do dhaoine eile tarraingt gar dó. Agus iad siúd atá aige, leanann siad é i saol muiníne agus um chách géilleadh, ag éileamh cosanta dóibh féin. Go dtí seo, focail an Dr. AC Gaebelein. Bhí sé de cheart acu siúd a mheas na véarsaí seo ar fud na staire iad féin a dhéanamh. Rinne Dia na focail seo ina bhfíor-eispéireas ina saol.Cloisimid an méid a dúirt an Dr Gaebelein: Cé chomh fíor agus atá sé, go bhfuil ár gcorp marbh mar gheall ar an bpeaca. Anois, is féidir le fanatachas na ráitis seo go léir a éileamh mar bhrí iomlán do leanbh Dé. Agus is minic a mhúineann an taithí a mhalairt dúinn toisc go dteipeann orainn, is créatúir mhícheart muid, teastaíonn smacht uainn, agus pasann muid tástáil an chreidimh. Mar sin féin, leis seo go léir is féidir leis an gcreidmheach suaimhneas foirfe a bheith aige, agus a fhios aige go dtiocfaidh deireadh maith le gach rud. Fiú má mharaíonn sé mé, fanfaidh mé leis, arsa Iób. (Iób 13:15) Is féidir leis an bhfrása sin buaicphointe an fhíor-chreidimh agus na muiníne i nDia a léiriú. Leanfaimid ar aghaidh anois, ár léamh i Salm 91 le véarsaí 9 agus 10:

Toisc gur chuir tú an Tiarna, a bhfuil súil agam, an tArd is Airde do do sheomra, ní thiocfaidh aon dochar ort ná ní dhéanfaidh plague teagmháil le d’áit chónaithe.

Díríonn na focail seo ar phearsa Chríost. Léifidh muid na chéad véarsaí eile, véarsaí 11 agus 12, a deir:

Oir ordóidh sé dá aingil fút tú a chosaint ar do bhealaí go léir. Déanfaidh siad tú a iompar ina lámha ionas nach dtitfidh do chos ar chloch.Seo an sliocht a luaigh Sátan, nuair a mheall sé an Tiarna Íosa Críost san fhásach, agus is spéisiúil a fheiceáil go raibh a fhios ag Sátan gur bhain an Salm seo leis an Tiarna Íosa. Bhí rud éigin foghlamtha ag Satan cheana féin nach bhfuil cuid de Ollúna diagachta an lae inniu ar an eolas faoi. De réir Lúcás 4:19, dúirt Sátan, Ó tharla go bhfuil sé scríofa, ordóidh sé dá aingil tú a choinneáil slán. Agus anseo is cosúil gur luaigh Sátan na Scrioptúir chun a chuspóirí agus ansin go ndearna sé mífhaisnéis orthu toisc gur fhág sé an abairt ar lár, b’fhéidir go gcoinneoidh siad thú ar do bhealaí go léir.

Dúirt an Tiarna Íosa Críost gur tháinig sé chun toil a Athar a dhéanamh agus gur chiallaigh sé sin siúl ar a bhealaí. Bheadh ​​sé imithe as toil Dé, dá ndéanfadh sé iarracht arán a dhéanamh as na carraigeacha, nó dá nglacfadh sé le ríochtaí an domhain a thairgeann Sátan, nó níos mó fós, dá mbeadh sé tar éis é féin a chaitheamh ar neamhní ó bhinn an teampall. Ba é an gealltanas iomlán dá aingil go n-ordóidh sé fút, go gcoinneoidh tú ar do bhealaí go léir tú, mar a deir sé anseo i Salm 91.

Anois i véarsa 14, tugaimid faoi deara go ndéantar an abairt toisc go ndéantar é a athdhéanamh faoi dhó; Éistimis leis na rudaí a deir véarsaí 14 agus 15:

Toisc gur chuir sé a ghrá ionam, saorfaidh mé é freisin; Ardóidh mé suas é, mar tá a fhios aige m’ainm. Glaofaidh sé ormsa agus freagróidh mé dó; Beidh mé leis i dtrioblóid; Déanfaidh mé é a sheachadadh agus a ghlóiriú.

Is é go raibh an Fear Foirfe idir ghialla an bháis, agus gur shíolraigh sé isteach i ndoimhneacht an domhain seo, a bhí mar bhás agus an uaigh. Agus seachadadh é an tríú lá, nuair a d’ardaigh Dia é ó mhairbh agus a thug an ghlóir dó. Seo a deir sé: Ardóidh mé suas é, mar tá a fhios aige m’ainm. Cén pictiúr iontach de Chríost atá againn anseo sa Salm seo!

Agus casaimid anois ar:

Tráchtaireacht Salm 92Tá inscríbhinn air a deir: Salm - Amhrán don tSabóid. Faighimid anseo amhrán moladh a leanann go nádúrtha an Salm Messianic atá díreach pléite againn. Labhraíonn sé linn faoi mholadh agus adhradh, agus chuige seo tugadh é Dé Sathairn nó an tSabóid. Ach baineann an t-adhradh sa salm seo le tearmann talún, agus i ndáiríre, tá sé ag tnúth in am go dtí an lá sin nuair a bheidh tearmann bunaithe in Iarúsailéim arís, agus beidh daoine fuascailte Dé ag adhradh ann. Rud difriúil is ea adhradh na gcreidmheach inniu. In Eoin 4:21 agus 23 feicimid go ndúirt an Tiarna le bean na Samáire: A bhean, creid dom go bhfuil an uair ag teacht nuair nach ndéanfaidh tú adhradh don Athair ar an sliabh seo ná in Iarúsailéim. 4:23 - Ach tá an uair ag teacht, agus tá sé anseo anois, nuair a adhrann na fíor-adhraitheoirí an tAthair i spiorad agus i bhfírinne, óir tá an tAthair ag iarraidh daoine den sórt sin a adhradh.

aug 9 stoidiaca

Agus anois feicimid go dtosaíonn an salm ar nóta glórmhar. Léigh véarsa 1 den Salm 92 seo:

Is maith an rud é tú a mholadh, a Thiarna, agus sailm a chanadh d’ainm, O is Airde.

Ar mhaith leat rud éigin deas a dhéanamh inniu, a éisteoir daor? Mar sin buíochas leis an Tiarna anois, cibé áit ina bhfuil tú. Léigh véarsa 2 den Salm 92 seo:

Fógair do thrócaire agus do dhílseacht gach oíche.

Is féidir leat buíochas a ghabháil leis maidin nó tráthnóna as a chineáltas grámhar agus a dhílseacht. Gabhaim buíochas leis i gcónaí ar maidin; Go luath an mhaidin gabhaim buíochas leis as lá nua, mar gheall ar a mhaitheas a thug sé dom an lá nua sin den saol. Ach nuair a théann duine a chodladh san oíche, b’fhiú buíochas a ghabháil leis as a dhílseacht agus muid ag ligean dúinn dul trí eispéiris an lae sin. Ag casadh anois ar véarsa 6, léigh muid:Níl a fhios ag an bhfear amaideach agus ní thuigeann an t-amadán é seo.

Ní thuigeann daoine bréagacha grá agus dílseacht Dé. Leanfaimid orainn ag léamh véarsa 8:

Ach tá tusa, a Thiarna, chomh hard sin go deo.

Is téarma millennial é an tArd is Airde chun tagairt a dhéanamh do Dhia. Ach féachann roinnt véarsaí ar dhálaí talmhaí. Déantar cur síos ar an bhfear mar dhuine amaideach. Tá sé ionann is dá mba spioradálta nach siúlann sé ina sheasamh. Ní fhéachann sé ar Dhia. Síleann cuid go ndéanann siad ach níl siad. Breathnaíonn an fear amaideach síos agus taitneamh as filíocht an pheaca. Is amadán é. Níl ciall choiteann ag daoine den sórt sin. Ní féidir leo a thuiscint, mar mar a dúirt Dia trí Phól i Rómhánaigh 1:21 dorchaíodh a chroí amaideach. Agus séanann an fear amaideach sin Dia agus de réir bhrí spioradálta agus mhorálta, tá sé ina chónaí mar ainmhí, ag leanúint a chuid instincts nádúrtha. Tá go leor ann a mhaireann amhail is nach bhfuil Dia ann. Níl iontu ach ithe, codladh, obair, scíth a ligean agus súgradh; agus sin é. Chun iad, is é seo an saol.

Beidh rath ar an righteous mar an crann pailme; fásfaidh siad cosúil le Cedar sa Liobáin.

Bhí an crann pailme cosúil le feathal an bhua, agus léiríonn an Cedar neart agus tromchúis. Is figiúr é seo de na daoine cearta, díobh siúd atá ina gcónaí i gcomaoineach le Dia, fiú sna hamanna ina mairimid.

Agus mar sin tagaimid chuig:

Salm 93 Tráchtaireacht

Salm an-ghearr é seo, gan ach cúig véarsa ann. I dó feicimid léiriú an-áthas toisc go bhfuil an Tiarna tagtha chun teacht i gceannas go glórmhar ar talamh. Léigh véarsa 1:

Tá an Tiarna i gceannas! Tá sé cumhdaithe féin i SOILSE! Tá an Tiarna faoi é féin, tá cumhacht aige! Bhunaigh sé an domhan freisin agus ní bhainfear é.Tá an Tiarna le feiceáil anseo faoi éadaí go hiontach. Sroichfidh an Salm seo a fhíor-bhrí nuair a thiocfaidh Sé chun teacht i dtír ar an talamh. Brisfear gach freasúra ceannairceach, agus gearrfar gach duine a chuir i gcoinne Dé. Éistimis leis an méid a deir véarsa 3 den Salm 93 seo:

D’ardaigh na haibhneacha suas, a Thiarna, d’ardaigh na haibhneacha a nguthanna; thóg na haibhneacha a dtonnta.

Tá taoide an pheaca stoptha. Tá ceann Sátan brúite, Agus deir véarsaí 4 agus 5:

Tá an Tiarna ar airde níos cumhachtaí ná ruán a lán uiscí, níos mó ná tonnta láidre na farraige. Tá do theistiméireachtaí an-daingean; beannaíonn beannaitheacht do Theach, a Thiarna, go deo na ndeor.

Agus mar sin tagaimid chuig:

Tráchtaireacht Salm 94

Ag tosú leis an Salm 94 seo trí Salm 100, tá sraith Salm againn a insíonn scéal as a chéile. Is amhráin ríochta iad na 7 sailm seo a cheiliúrann réimeas an Meisias. Is nochtadh iad ar an Tiarna Íosa Críost agus ar a ríocht ar talamh tar éis thréimhse mhór na treibhe agus na deacrachtaí tromchúiseacha go léir a bhí ag daoine ag an am sin.

Glao ar Dhia is ea Salm 94 chun idirghabháil a dhéanamh leis an gceartas i gcoinne na n-olc. Is caoin é an iarsma dílis in aimsir trioblóide a thagann roimh an ríocht. Agus tosaíonn sé ag rá ina chéad véarsa:

A Thiarna Dia na Feice, Dia na Feice, taispeáin duit féin é!Tá go leor ann a deir inniu, Ah, mura bhfillfeadh ach an Tiarna. Bhuel, tá sé ag teacht, a éisteoir daor, ach tiocfaidh sé de réir a phlean féin, ní de réir prognóis nó sceidil an duine. Agus nuair a thiocfaidh Íosa Críost, ansin socróidh sé na rudaí seo go léir a d’fhág go raibh muid ag fulaingt. Don lá atá inniu ann d’iarr sé orainn siúl sa chreideamh, agus a lámh á choinneáil aige. Baineann Vengeance leis agus gníomhóidh sé go cóir. Tá go leor rudaí nach mór a dhíreachú. Agus nuair a fhillfidh Íosa ar an talamh i gcumhacht mór, cuirfidh sé gach uile rud ina áit cheart. Idir an dá linn, ní gá dúinn díoltas a dhéanamh orainn féin, ach na hábhair seo a fhágáil faoina lámha. Lig dúinn véarsaí 8 agus 9 a léamh…

22 Aibreán stoidiaca

Tuig, a amadán na ndaoine! Agus a amadán, cathain a bheidh tú ciallmhar? An té a rinne an chluas, nach gcloisfidh sé? An té a chruthaigh an tsúil, nach bhfeicfidh sé?

Agus arís tá Dia ag labhairt le fear amaideach. Is Spiorad é Dia. Níl cluasa aige cosúil lenár gceann féin, ach éisteann sé; Níl súile aige cosúil lenár gceann féin, ach feiceann sé. Agus ceapann an peacach anseo ar an saol seo ar chúis éigin go bhfuil sé ag fáil réidh leis, agus gur féidir leis peaca a dhéanamh le saoirse ó phionós.

Éisteann Dia leis, áfach, feiceann sé é, agus tugann sé dá aire gach rud a dhéanann daoine. Agus a éisteoir daor, níl ach dhá áit ann do do pheacaí: bíodh siad i gCríost, nó iompraíonn tú iad. Má tá do pheacaí i gCríost, ansin tá breithiúnas curtha i gcrích orthu cheana féin, má tá siad ortsa, ní féidir leat fanacht ach le breithiúnas amach anseo. Iad siúd atá aontaithe le Críost tá ionchas glórmhar an tsaoil leis anois agus sa tsíoraíocht. Ach, a éisteoir, mura bhfuil tú tagtha chuig Críost, ansin beidh ort seasamh os comhair Dé le go dtabharfar breith ort.

Nuair a dúirt mé: Tá mo chos ag sleamhnú, thacaigh do thrócaire liom, a Thiarna. Cuirfidh sé a n-olc ar ais orthu agus scriosfaidh sé iad ina mailís féin. Scriosfaidh an Tiarna ár nDia iad.

Agus críochnaíonn an Salm trí mhuinín a chur in iúl gur chuala Dia agus go dtabharfaidh sé breithiúnas ar na droch-dhaoine. Agus ansin sroicheann muid:

Salm 95 go 99 TráchtaireachtIs amhráin sona iad na Sailm seo. Is iomann aoibhinn moladh é Salm 95. Deir véarsaí 1 go 3 den Salm 95 seo:

Tar, déanaimis an Tiarna a mholadh go lúcháireach! Lig dúinn canadh le lúcháir le carraig ár slánúcháin! Lig dúinn teacht os comhair a láithreachta le moladh! Lig dúinn amhráin a mholadh dó! Óir is é an Tiarna an Dia mór, an Rí mór os cionn gach déithe.

Agus thairis sin, tá sé á adhradh mar Chruthaitheoir. Léigh véarsaí 4-6:

Ina láimh tá doimhneacht an domhain agus airde na sléibhte aige. Is í an fharraige é freisin, óir rinne sé í, agus rinne a lámha an talamh tirim. Tar, déanaimis adhradh agus bogha síos; déanaimis glúine os comhair an Tiarna, ár ndéantóir.

Is amhrán álainn eile moladh é Salm 96, nuair a thiocfaidh an Tiarna Iehova, arb é an Tiarna Íosa Críost é, i gceannas ar an talamh go léir. Deir véarsa 1:

Can amhrán nua don Tiarna; seinn don Tiarna, an talamh uile.

Chonaiceamar cheana gurb é amhrán na fuascailte an t-amhrán nua seo. I Leabhar na Nochtadh, deirtear linn go bhfuilimid chun é a chanadh. Léigh véarsaí 4 agus 5 freisin:

Is mór an Tiarna é agus is fiú é a mholadh; uamhnach os cionn gach déithe. Is idéil iad déithe uile na bpobal; ach rinne an Tiarna na flaithis.

Luaitear idéalachas anseo arís mar go dtiocfaidh deireadh leis an mílaois san idolachas. Sa lá atá inniu ann tá daoine ann a mheasann go bhfuil siad thar a bheith ciallmhar toisc go dtéann siad i muinín gach cineál reiligiúin. Tiocfaidh an lá nuair a chuirfear deireadh le haindiachas, deism, polytheism, agus gach cult. Agus deir véarsa 7 den Salm 96 seo:

Tabhair don Tiarna, teaghlaigh na bpobal, tabhair glóir agus cumhacht don Tiarna.

Comhlíonfaidh an Tiarna Íosa Críost tuar, cuirfidh sé deireadh le h-idolachas, agus cuirfidh sé Sátan amach. Ansin beidh lúcháir ar an gcruthú go léir.


Tá Salm 97 an-chosúil leis an gceann roimhe seo mar gheall ar a léiriú áthais go bhfuil an Tiarna tagtha. Deir véarsa 1:

Tá an Tiarna i gceannas! Déanaigí gairdeas don talamh! Déanaigí gairdeas leis na cladaí iomadúla!

Ní laoidh é seo atá tiomnaithe do chéad teacht Chríost go talamh, ach dá dhara teacht. Deir véarsa 7 den Salm 97 seo:

Bíodh náire ar gach duine a fhreastalaíonn ar íomhánna snoite, iad siúd a ghlóiríonn i n-íol. Lig do na déithe go léir bogha os a chomhair.

Ba chóir Dé a aistriú anseo mar aingil (déan comparáid idir Eabhraigh 1: 6). Ansin tagaimid ar Salm 98, atá cosúil leis an dara véarsa den amhrán nua adhartha seo. Lig dúinn an chéad véarsa a léamh:

Can amhrán nua don Tiarna, mar tá iontais déanta aige; shábháil a lámh dheas é féin agus a lámh naofa.

6 Deireadh Fómhair stoidiaca

Is amhrán é Salm 99 atá tiomnaithe don Rí a bhfuil a ríchathaoir mar ríchathaoir grásta agus trócaire. Deir véarsa 1:

Tá an Tiarna i gceannas! Beidh crith ar na pobail. Tá sé ina shuí ar an cherubim; croithfear an talamh.

Mura bhfuil sé de nós agat ár nDia a mholadh, b’fhearr duit dul i dtaithí air má tá tú chun dul chun na bhflaitheas. Is fearr go dtiocfá i dtiúin anois mar go gcaithfidh tú go leor ama ansin ag moladh Dé. Agus is é an rud is fearr a bheith réidh anseo ar talamh. Breathnaíonn an Salm don todhchaí, nuair a mholfaimid é sa mhílaois. Níor tháinig an ríocht sin go fóill, ach níl aon chúis ann nár cheart duitse ná domsa moladh dó inniu. An bhfuil a fhios agat cén fáth ar chóir dúinn é a dhéanamh? Toisc go bhfuil sé iontach, Tá sé go maith, Tá sé dílis, agus mairfidh a thrócaire go deo. Beidh sé an-mhaith dom i gcónaí. Beidh sé maith duit i gcónaí. A éisteoir, a chara, nach mbraitheann tú go dtéann an fhírinne seo i bhfeidhm ort ar bhealach éigin?