Staidéar ar an mBíobla: Breith Íosa Críost - Matha 1: 18-25

bíobla-staidéar-the-birth-of-jesus-christ-matthew-1-18-25

Breith Íosa Críost (Matha 1: 18-25)

(Mt 1: 18-25) Ach níor bhuail sé léi go dtí gur rug sí a mac céadbhreithe; agus thug sé IESUS air.

Réamhrá

Ag deireadh ár staidéir roimhe seo, mheasamar go gcuirtear isteach ar ghinealas Íosa nuair a shroicheann sé Iósaef. Ní féidir le Matha an fhoirmle a úsáideadh sna glúine go léir roimhe seo a rá arís agus a rá gur ghin Iósaef Íosa toisc go raibh a bhreith difriúil ó aon cheann de bhreitheanna a shinsear. Dá bhrí sin, caithfidh sé lúibín a dhéanamh chun na coinníollacha inar rugadh Íosa a mhíniú. Mar a fheicfimid, is fear a bheadh ​​sa leanbh a bhí le breith, ach bhí a bhreith ag dul a bheith míorúilteach, á rugadh ag maighdean ag an Spiorad Naomh gan idirghabháil aon fhir. B’éigean dó sin a dhéanamh toisc, leis, go gcomhlíonfaí na gealltanais uile a tugadh don náisiún Giúdach leis na cianta.
Anois, ní mór dúinn a thabhairt faoi deara an chaoi a roinneann Matha scéal bhreith Íosa i dtrí eipeasóid éagsúla:
  • An scéal faoi thoircheas Mháire (Mt 1: 18-25).
  • An chuairt magi a lorgaíonn an Meisias a rugadh chun adhradh a dhéanamh dó (Mt 2: 1-18).
  • Filleadh Iósaef ar an nGailíl ón Éigipt (Mt 2: 19-23).
Mar a fheicfimid, bhí scéal na Nollag lán de chontúirtí a bhagair sábháilteacht an linbh Íosa. Sa chéad chlár, nuair a d’fhoghlaim Iósaef an scéal faoi thoircheas Mhuire, bhí a chinneadh ar tí a chur faoi deara gur rugadh Íosa do mháthair shingil. Sa dara ceann, chuir éad Herod beatha an linbh i mbaol arís nuair a mharaigh sé naíonáin uile i mBeithil. Agus sa tríú ceann, nuair a d’fhill Iósaef ar an nGailíl lena theaghlach, bhí eagla air go ndéanfaí géarleanúint breise ar Archelaus, mac Herod.


Ach agus é ag tabhairt aghaidhe ar gach ceann de na cásanna seo, rinne Dia idirghabháil trí aingeal a tháinig i láthair Iósaef i mbrionglóid agus thug sé rabhadh dó faoin gcontúirt, ag léiriú an bealach le leanúint le seachadadh (Mt 1:20) (Mt 2:13) (Mt 2 : 19-20). Agus, rud atá an-tábhachtach freisin, d’fhreagair Iósaef i gcónaí trí ghéilleadh go pras (Mt 1:24) (Mt 2:14) (Mt 2:21).
Ar aon chuma, ba mhaith le Matha a chur in iúl nár trí sheans a tharla sé seo go léir, ach trí fháidh an tSean-Tiomna a chomhlíonadh (Mt 1: 22-23) (Mt 2:15) (Mt 2:23).

Faigheann José amach faoi thoircheas Mháire

Caithfear an cuntas ar bhreith Íosa a fhaighimid i Matha a chomhlánú leis an gceann a scríobh Lúcás (Lúc 1: 5-2: 52). Aontaíonn an bheirt ar na príomhphointí:
Bhí Iósaef geallta do Mhuire nuair a cheap sé tríd an Spiorad Naomh.
Ba chóir Íosa a thabhairt ar an leanbh.
  • Rugadh é i mBeithil agus tógadh é i Nasareth.
Ach cuireann Lucas sonraí riachtanacha eile leis chun pictiúr iomlán a bheith aige ar an méid a tharla sna laethanta sin. Mar shampla, roimh an méid a thuairiscíonn Matha ag tús a Soiscéil, ní mór dúinn fógra Gabriel a chur ar Mháire go gceapfadh sí trí ghníomh diaga an Spioraid Naoimh (Lúc 1: 26-38). Ina dhiaidh seo, thug Máire cuairt ar Zacharias agus ar Elizabeth agus bhí sí in éineacht leo ar feadh trí mhí (Lúc 1: 39-56). Is dócha gur tar éis an turais seo a d’fhoghlaim José an nuacht faoina toircheas.


Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go raibh Iósaef agus Máire pósta ag an am sin. Chun a thuiscint cad a chiallaíonn sé seo, ní mór dúinn cuimhneamh gur aontaigh tuismitheoirí sna póstaí Giúdacha sna laethanta sin nuair a bhí na céilí fós ina leanaí nó an-óg. Agus an cinneadh seo á dhéanamh, ba é an rud ba lú ná an cleamhnas erotic idir na daoine óga a thiocfadh tar éis dóibh a bheith pósta. Rud a bhain leis na tuismitheoirí agus an cinneadh seo á dhéanamh acu ná saincheisteanna a bhain le cleamhnas sóisialta, cultúrtha agus spioradálta an dá theaghlach. Blianta ina dhiaidh sin, tháinig an caidreamh dlíthiúil sa betrothal. Ón nóiméad sin, measadh gur fear céile agus bean chéile iad agus ní fhéadfaí iad a scaradh ach le colscaradh dlíthiúil. Ach níor consummated an pósadh fós, ina ionad sin, bheadh ​​orthu fanacht bliain eile fós sula dtabharfadh an groom an bhrídeog abhaile agus gur thosaigh an comhchónaí. Ag an am sin, bheadh ​​ceiliúradh iontach ar siúl, a d’fhéadfadh a bheith ag brath ar fhéidearthachtaí airgeadais an teaghlaigh, féasta a mhair seacht lá de ghnáth.
Ba sa bhliain sin idir an betrothal agus an bhainis a fuair Iósaef amach go raibh Máire ag iompar clainne.
Níl a fhios againn conas a tháinig José ar an eolas faoi thoircheas María. Ní mhíníonn an téacs bíobalta é seo dúinn. Ar aon chuma, samhlaímid go ndéanfadh Muire iarracht ag pointe éigin a mhíniú do Iósaef an méid a d’fhógair an t-aingeal Gabriel di. Anois, conas a chur ina luí ar Iósaef gur cheap sé tríd an Spiorad Naomh nuair nár tharla rud mar seo riamh i stair an chine daonna? Nuair a chonaic siad í ag iompar clainne, cheapfadh gach duine go raibh caidreamh gnéis ag José léi sular consummated an pósadh. Ach ní fhéadfadh José, a raibh a fhios aige go maith nach ndearna sé aon chuid de sin, ach smaoineamh go raibh Maria in éineacht le fear eile. Cad staid chasta! A dhéanamh?

Tá Faith without Works marbh - Séamas 2: 14-26

Nollaig 30ú stoidiaca

Imoibriú JoseTosaíonn an téacs trí insint dúinn go raibh Iósaef díreach, is é sin, gur fear é a bhí ag iarraidh maireachtáil de réir dhlí Dé. Anois, bhí an cás os a chomhair casta. Ar thaobh amháin, is féidir linn an díomá mór a thógfadh sé a shamhlú nuair a d’fhoghlaim sé go raibh an bhean a raibh sé ar tí pósadh torrach, is é sin, go raibh sí mí-fhoighneach. Ach ansin arís, chuirfí a ainm féin i gcontúirt mura ndéanfadh sé rud éigin faoi.
Agus é ag tabhairt aghaidh ar mhothú fealltóireachta cosúil leis an gceann a d’fhéadfadh a bheith aige, is é an rud is loighciúla ná tús a chur le próiseas dlí i gcoinne Maria roimh na sinsir. Rinne dlí Mhaois machnamh ar chás cosúil leis seo agus bhunaigh sé gur cheart an bhean a phionósú le bás (Deut 22: 23-24), cé gur cosúil go dtugann gach rud le fios nach raibh feidhm aige a thuilleadh ag an am seo. Ligfeadh sé seo do José a bheith cóir agus an dlí á chur i bhfeidhm aige agus fáil réidh leis an droch-ainm a bhí Maria ag tabhairt dó. Ar ndóigh, bheadh ​​Maria nochtaithe do náiriú uafásach a scarfadh léi an chuid eile dá saol.
Ach níor theastaigh ó José é seo a dhéanamh, agus tá a dhearcadh rud beag aisteach dúinn. Cuireann sé ar ár gcumas smaoineamh go bhféadfadh amhras a bheith ar Iósaef faoi scéal an choincheapa tríd an Spiorad Naomh, a shamhlaímid go mbeadh a fhios aige cheana faoin am seo. Agus bhí toircheas Elizabeth, bean chéile Zacharias, a tharla beagán níos luaithe ar bhealach a bhí chomh osnádúrtha. In éineacht leis an méid a bhí ar eolas aige faoi María, rinne na sonraí seo go léir deacair dó smaoineamh go raibh sí mí-fhoighneach. Agus murab leor é sin ar fad, bhí grá mór aige di agus níor theastaigh uaidh í a ghortú. Ní raibh sé in ann gníomhú as díoltas ná fuath.


Bhí fíor-aincheist ag José le réiteach. A dhéanamh? Bhí a chuid smaointe go léir i gcoimhlint, agus bheadh ​​díomá mór air. Conas a d’fhéadfadh Maria a bheith mí-fhoighneach leis mar sin? Ach cén fáth scéal a chumadh mar choincheap an Spioraid Naoimh chun tú féin a chosaint má bhí a fhios agat roimh ré nach raibh éinne chun é a chreidiúint? An raibh an bhean óg sin a chreid sé macánta agus íon ina bréagach a gcaithfí amhras a chur ar a sláinteachas freisin? Cé mhéad uair agus lá a chaithfeá ag smaoineamh ar cad ba cheart a dhéanamh?
Faoi dheireadh, chreid José gurb é an rud is fearr le déanamh ná litir cholscartha a thabhairt di agus í a chur trí thine go discréideach. Ní shábhálfadh sé seo a cáil féin, ach ar a laghad shábhálfadh sé náire an scannail phoiblí do Maria a bheadh ​​i gceist le próiseas dlí. Go deimhin, níor shásaigh an rogha seo go hiomlán é, ach ba é an t-aon bhealach a fuair sé an ceartas a chomhcheangal le trócaire laistigh de na féidearthachtaí a bhí aige.
Leis seo go léir, feicimid an phortráid d’fhear maith. Ba é an rud éasca a bheadh ​​ann díoltas a lorg tar éis an chuma a bhí ar a bhean chéile mar easláine. Ach cuireann sé i bhfeidhm an méid a dúirt Seanfhocail: clúdóidh an grá gach locht (Pr 10:12). Ní raibh sé ag gníomhú as fuath ná díoltas, ach ina áit sin ba dhuine fíorchúramach agus atruach é. Cé nár thaifead Iósaef aon fhocal sna soiscéil, tugann a dhearcadh agus a ghníomhartha deis dúinn fear eiseamláireach a fheiceáil.
D’fhéadfadh cuid acu, arna dtiomáint ag spiorad dleathach, a mhaíomh gur chóir go mbeadh Iósaef, d’fhonn a bheith cóir i ndáiríre, tar éis a bhean a shéanadh go poiblí mar gheall ar fhoréigean mar a léirigh an dlí do na cásanna seo. Ach ní raibh aon chruthúnas ag José gur tharla sé seo i ndáiríre, agus os a choinne sin, bhí sonraí ann a chuir amhras air, cé nach bhféadfadh sé iad a mhíniú. Ina leithéid de chás, b’fhearr leis a bheith faoi threoir grá agus trócaire.

Tá aingeal an Tiarna le feiceáil i mbrionglóid do IósaefSamhlaímid gur ghuigh Iósaef go dícheallach sna laethanta sin, ag iarraidh treo Dé, agus go raibh freagra á thabhairt air anois. Tagann an Tiarna i gcabhair ar Iósaef d’fhonn a thaispeáint dó an bealach le leanúint ag an gcrosbhóthar a raibh sé ann, agus déanann sé é sin trí aingeal a tháinig chun solais dó i mbrionglóid.
Mar atá feicthe againn, bhí faitíos ar José na hiarmhairtí sóisialta a bheadh ​​ag a chinneadh do María agus dó féin. Ní raibh aon rogha idéalach ann. Bhí an cás deacair go háirithe do José toisc nach raibh an fhaisnéis riachtanach go léir aige chun cinneadh ceart a dhéanamh. Ach bhí an scéal ag athrú go hiomlán leis an bhfaisnéis a bhí an t-aingeal ag dul a sholáthar. Ina dhiaidh seo, rud a raibh an chuma air gur mí-ádh ollmhór a bhí ann, bhí sé le fáil amach gurb é an phribhléid ba mhó a d’fhéadfadh daoine a fháil. Thug Dia cuairt ar a mbaile ar bhealach uathúil sa stair, agus roghnaigh sé iad chun aire a thabhairt do Mhac incarnate Dé ina thús.
Tosaíonn an t-aingeal ag beannú Iósaef leis na focail mac Dháiví, teideal a raibh súil aige le carachtar suarach a fhógra. Bhí baint ag an méid a bhí an t-aingeal le cumarsáid a dhéanamh leis leis an ngealltanas a tugadh do Dháiví go suífeadh a mhac ar an ríchathaoir agus go mbeadh a ríocht seasmhach go síoraí. Mar a léirigh Matha tríd an gcinealas roimhe seo, ba de shliocht an Rí David é Iósaef, agus ba é an mac a bhí le bheith ag Muire ná an gealltanas a tugadh do Dháiví a chomhlíonadh.
Chun go dtarlódh sé sin, chaithfeadh Iósaef Máire a fháil agus an leanbh a aithint mar a shliocht dlisteanach d’fhonn go mbeadh sé ina mhac David go dlíthiúil. Ar an gcúis seo, choimisiúnaigh an t-aingeal é chun Muire a fháil agus an leanbh a ainmniú nuair a rugadh é.9 Mná Mór an Bhíobla

Gin an Spiorad NaomhMar sin féin, bheadh ​​iontas ar Iósaef fós cé hé fíor-athair an linbh, ós rud é go raibh sé cinnte nach raibh. Dheimhnigh an t-aingeal an rud a chuala sé cinnte cheana féin; gur ghin an Spiorad Naomh go nádúrtha é.
Anois, an féidir creidiúint sna rudaí seo sa 21ú haois? Bhuel, ní furasta glacadh le hábhar mar sin anois, ní fiú dhá mhíle bliain ó shin. Tabhair faoi deara gurb é an chéad imoibriú a bhí ag na carachtair sa scéal seo ná iontas agus díchreideamh. Mar shampla, níor chreid Zacharias, athair Eoin Baiste, ar dtús focail an aingeal a d’fhógair go raibh a bhean chéile neamhghlan ag breith linbh ina seanaois (Lúc 1:20). Chomh maith leis sin, d’fhiafraigh Muire, nuair a d’fhógair an t-aingeal go raibh sí chun leanbh a bhreith, conas a bheidh sé seo? (Lúc 1:34). Agus nuair a fuair José amach faoin toircheas, bhí sé an-amhrasach, agus ba é a chéad chinneadh María a fhágáil.
Faoi dheireadh, áfach, chreid gach duine acu sna fíricí osnádúrtha seo. Agus tacaíonn a gcreideamh go láidir lenár gcreideamh. Toisc más rud é tar éis dóibh an fhianaise go léir a mheas, gur tháinig siad ar an gconclúid go ndearna Dia idirghabháil osnádúrtha i mbreith Íosa, bhí sé amhlaidh toisc go raibh an scéal soiléir. Seachas sin, cén fáth scéal a chumadh nach gcreidfeadh duine ar bith údar a thabhairt le gníomh mímhoráltachta a rinneadh le linn thréimhse an betrothal? Ní dhéanfadh ach leithscéal den sórt sin an fhadhb a dhéanamh níos measa. Cé a chreidfeadh a leithéid? Nach raibh a fhios acu go raibh gach duine chun caitheamh leo ar mire?


Ach tháinig siad ina luí go hiomlán gur ghin an Spiorad Naomh Íosa. Cad a thug ort smaoineamh ar an mbealach sin? Ar an gcéad dul síos, láithrithe aingeal arís agus arís eile ag fógairt na nuachta gan fasach faoi bhreith mhac an té is Airde. Sháraigh sé seo gach amhras a d’fhéadfadh a bheith acu ar an ábhar. Ach ina dhiaidh sin, nuair a d’fhás an buachaill, dhearbhaigh a shaol gan amhras gur duine uathúil neamh-inchúisithe é. Bheadh ​​sé dodhéanta na saothair iontacha go léir a rinne sé a thuiscint gan glacadh lena bhunús osnádúrtha.
Os a choinne sin, bhí an fhíric ann nach bhféadfadh aon duine a chúiseamh riamh go ndearna sé aon pheaca. Ní raibh sé seo indéanta ach amháin más é an Spiorad Naomh a ghin é, mar gheall ar shlí eile, bheadh ​​an nádúr tite céanna ag gach fear aige. Ach b’éigean dó a bheith mar sin d’fhonn a bheith inár Slánaitheoir.

Géilleadh Iósaef

Ar an gcaoi chéanna, ghéill Muire d’fhocail an aingeal Gabriel agus thairg sí í féin a bheith ina seirbhíseach don Tiarna agus mac an té is Airde a shamhlú (Lúc 1:38), agus mar sin ghéill Iósaef go tapa d’aingeal an Tiarna a raibh an chuma air dó i mbrionglóidí. Míníonn an dearcadh seo atá roinnte ag an mbeirt cén fáth ar roghnaigh an Tiarna iad don tseirbhís ard seo.
Ón nóiméad sin ar aghaidh, bhí José ag súil leis an bhainis agus fuair sé María ina theach ionas go mbeifí ag breith an linbh i dteaghlach a bhí bunaithe cheana féin. Is léir gur thug sé seo le tuiscint gur aithin sé atharthacht an linbh agus go raibh sé sásta glacadh le náire sóisialta toircheas Maria. Ar an mbealach seo, dhíreofaí cáineadh go príomha ina choinne seachas a bhean chéile. Ba é sin an praghas a chaithfeadh sé a íoc d’fhonn taitneamh a bhaint as an bpribhléid ard a roghnaigh Dia dó. Blianta fada ina dhiaidh sin, nuair a bhí Íosa ina dhuine fásta agus nuair a chuir sé tús lena aireacht phoiblí, bhí na hinsintí mailíseacha a rinne cuid faoin bhfíric gur rugadh é i mbun foréigin fós le cloisteáil (Eoin 8:41).Tabharfaidh tú Íosa mar ainm air mar sábhálfaidh sé a mhuintir óna bpeacaí.

Mionsonra eile ar chách géilleadh Iósaef ná gur ainmnigh sé an leanbh, agus ar an gcaoi sin glacadh go poiblí le ról a athar. Agus ar ndóigh, thug sé an t-ainm a dúirt an t-aingeal leis: Agus thug sé Íosa mar ainm air (Mata 1:25).
Tabhair faoi deara go bhfaigheann an Tiarna Íosa dhá ainm sa sliocht seo: Íosa, a chuireann síos ar a mhisean mar shlánaitheoir na bhfear; agus Immanuel (Mt 1:23), rud a chiallaíonn Dia linn, agus a nochtann a nádúr diaga.
Ar an gcéad dul síos, thug a Athair fíor neamhaí an t-ainm Íosa dó agus bhí teachtaireacht thábhachtach ann: is slánú é Iehova nó sábhálann Iehova é.
I ndáiríre, is é Íosa an leagan Gréigise den Iósua Iósua. Tá an mionsonra seo suimiúil toisc gurbh é Iósua an ceann a d’ainmnigh Dia chun muintir Iosrael a thabhairt isteach sa talamh geallta. Ar dtús, ba chóir gurbh é Maois a rinne é, ach dícháilíodh é mar gheall ar a neamhshuim, mar sin cé go raibh Maois ina sheirbhíseach tábhachtach do Dhia i stair Iosrael a thug an dlí dóibh, fós féin ní fhéadfadh sé a bheith ina chúis leis an daoine chun taitneamh a bhaint as an talamh geallta. Rinne Iósua é seo. Agus ar an gcaoi chéanna, téann Íosa isteach sa stair anois leis an misean a mhuintir a threorú chun slánú Dé. Mar a déarfadh an t-aspal Eoin: tugadh an dlí trí Mhaois, ach tháinig grásta agus fírinne trí Íosa Críost (Eoin 1:17).


Anois, tá an fógra seo iontach: Sábhálfaidh sé a mhuintir óna bpeacaí. Cérbh é an buachaill sin? Nuair a bhí blianta ina dhiaidh sin, mar dhuine fásta, dúirt Íosa le duine le pairilis gur maitheadh ​​a chuid peacaí, cheap cuid acu siúd a bhí ann láithreach go raibh sé ag cáineadh mar gheall ar cé atá in ann peacaí a mhaitheamh ach Dia amháin? (An tUasal 2: 7). Bhí a réasúnaíocht ceart: ní féidir ach le Dia peacaí an duine a mhaitheamh. Dá bhrí sin, nuair a d’fhógair an t-aingeal go sábhálfadh Íosa a mhuintir óna bpeacaí, bhí sé ag rá go hintuigthe gur Dia é féin an leanbh gan bhreith.
Ach chruthaigh an slánú seo ó pheacaí fadhb do na Giúdaigh a bhí ag fanacht le slánú polaitiúil agus sóisialta. Nuair a thuig siad go raibh Íosa tagtha chun slánú spioradálta a bhaint amach, bhí díomá orthu agus dhiúltaigh siad dó.
Sa lá atá inniu ann freisin, mar a tharla sna laethanta sin, tá go leor ann a chreideann go bhfuil baint ag fíorfhadhbanna an duine leis an easpa oibre, sláinte, oideachais, leasa, ceartais shóisialta ... ach ní chreideann siad gur peaca a fíorfhadhb ina saol (cosúil le diagacht saoirse). Ar ndóigh, tá diagnóis Dé difriúil. Ó thaobh na diaga de, is é an peaca an rud a choisceann ar an duine na rudaí seo go léir a bheith aige agus taitneamh iomlán a bhaint as, agus mar sin bhí sé riachtanach go sábhálfadh an Meisias an duine óna pheacaí ar dtús.


Ar an láimh eile, dearbhaíonn sé go sábhálfaidh sé a mhuintir. Cuireann sé seo iontas orainn cé hiad na daoine atá aige. Cinnte, cheapfadh Giúdaigh a bhí ag léamh an ráitis seo gur tagairt é d’Iosrael, daoine Dé. Mar sin féin, dá leanfaidís ag léamh Soiscéal Mhatha, d’fheicfidís go ndúirt an Tiarna Íosa Críost go ndéanfaí cuid a chreid gur daoine Dé iad a eisiamh ó ríocht na bhflaitheas. I gcodarsnacht leis sin, áireofaí daoine eile nach sliocht fisiceach Abrahám iad (Mt 8:10 -12). Ba é an fachtóir cinnte an creideamh, agus is é sin an fáth, tar éis theagasc Íosa, gur tháinig na haspail chun a rá gurb é Abrahám athair gach duine a chreideann, bíodh siad Giúdach nó Gentile (Ro 4:16). Thagair an Tiarna don fhíric seo nuair a dúirt sé go raibh caoirigh eile aige freisin nach raibh den fhilleadh sin ba chóir dó a thabhairt leo freisin ionas go mbeadh tréad amháin agus aoire amháin ann (Eoin 10:16). Dá bhrí sin, ní féidir na daoine a tháinig Íosa le sábháil a aithint le cine nó líneáil ar bith, cé gur fíor gur tháinig sé chuig na Giúdaigh sa chéad áit.

De réir na scrioptúir

Dhéanfaí teacht an Meisias le gach rud a d’fhógair Briathar Dé sa Sean-Tiomna a chomhlíonadh roimh ré mar gheall air. Is minic a thugann Matha údar le go leor sonraí faoi shaol agus faoi shaothar an Tiarna Íosa Críost le luachana ó na Scrioptúir. Tugann sé seo dúinn a thuiscint gur tharla teacht an Meisias tar éis ullmhúchán fada stairiúil.
Maidir le breith mhaighdean Mhuire, cuireann Matha tuar ó Íseáia:
(An bhfuil 7:14) Dá bhrí sin, tabharfaidh an Tiarna é féin comhartha duit; féuch, ginfidh an mhaighdean, agus beiridh sí mac, agus tabharfaidh sí Immanuel mar ainm air.
Tagann an luachan ó shliocht ina dtugann Íseáia aitheasc do rí Iúdá, Ahaz. Bhí sé i dtrioblóid mhór toisc go raibh a ríocht faoi bhagairt ag Rezin, rí na Siria agus Peka, rí Iosrael. Ba é rún a naimhde deireadh a chur le ríshliocht Dháiví agus rí eile, mac Tabeel (Is 7: 6) a chur ina áit. Agus é ag tabhairt aghaidh ar an mbagairt seo, chrith Ahaz agus a mhuintir agus crainn na sléibhe ag crith mar gheall ar an ngaoth (An bhfuil 7: 2).


Labhair an fáidh Íseáia le hAhas agus é ar intinn é a chur ar a shuaimhneas agus dóchas a thabhairt dó. Dar le fear Dé, ní raibh an fhadhb polaitiúil, ach ba ábhar creidimh í. Agus seo an áit a raibh an fíor-dheacracht, toisc gur fear neamh-chreidmheach é Ahaz. Taispeánadh é seo nuair a dúirt Íseáia ar bhealach neamhghnách leis an rí comhartha a iarraidh ó Dhia, ar dhiúltaigh an rí dó, ag ligean air gur humhlaíocht bhréagach a bhí ann. Go domhain, níor chreid Ahaz i nDia agus níor theastaigh uaidh é a chur san áireamh ina bhealach ar pholaitíocht a dhéanamh.
Mar sin féin, ba é an rud a bhí i gceist ná leanúnachas ríshliocht Davidic agus, leis, an gealltanas messianic. Dá bhrí sin, bhí an Tiarna chun comhartha a thabhairt dó a thabharfadh le deimhniú nach n-éireodh le comhghuaillíocht an namhaid. Is ansin a rinne Íseáia fáidh an méid a deir ár véarsa (An bhfuil 7:14).
Anois, cad go díreach a bhí i gceist leis an gcomhartha sin? I bprionsabal, is cosúil go dtugann gach rud le fios, i gcomhthéacs an Rí Ahaz, go bpósfadh maighdean maighdean agus go mbeadh mac aici ar a dtabharfaí Immanuel, rud a chiallaigh Dia linn. Ar ndóigh, ní raibh aon rud míorúilteach san fhíric seo, ach bhí rud éigin míorúilteach sa mhéid a chuir an fáidh leis: Sula mbeidh a fhios ag an leanbh conas an t-olc a dhiúltú agus an mhaith a roghnú, tréigfear talamh an dá rí a bhfuil eagla ort (Is 7) : 16). Leis seo, bhí Dia ag léiriú a thiomantais do shliocht Dháiví, a bhí le buanú go dtí go gcomhlíonfaí a gheallúint le sliocht a shuífeadh ar an ríchathaoir go síoraí (2 S 7: 12-16). Níl a fhios againn go díreach cén leanbh a raibh sé ag tagairt dó, cé go bhfuil Hiziciá mac Ahaz beartaithe ag cuid acu.


Ach de réir Mhatha, bhí an tuar seo ag súil go gcomhlíonfaí i bhfad níos mó le hÍosa. Immanuel a thabharfaí ar an gcéad leanbh a rugadh i gcúirt Ahaz, agus chuirfeadh sé i gcuimhne dóibh go raibh Dia leo, ach níor chiallaigh sé sin gur Dia i ndáiríre an leanbh. Ach i gcás Íosa, glacann an t-ainm Immanuel brí nua, i bhfad níos iomláine. Ní ainm a thuilleadh a thug dóchas, ach Dia féin a bheadh ​​ina chónaí i measc a mhuintire an leanbh a bheirtear. Agus ar an gcaoi chéanna, is maighdean í an mhaighdean óg mhaighdean den chéad chomhlíonadh a cheapfadh gan idirghabháil fir, ach trí obair an Spioraid Naoimh.
Chomhlíonfadh sé seo an méid a rinneadh fáidh sa chuid chéanna sin de Íseáia:
(An bhfuil 9: 6-7) Toisc go saolaítear leanbh dúinn, tugtar mac dúinn, agus an phrionsacht ar a ghualainn; agus beidh Wonderful, Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace mar ainm air. Ní bheidh aon teorainn lena impireacht agus lena shíocháin, ar ríchathaoir Dháiví agus ar a ríocht, é a shocrú agus a dhearbhú i mbreithiúnas agus i gceartas as seo amach agus go deo. Déanfaidh díograis Tiarna na Slua seo.

Cad a chiallaíonn sé a bheith saor i gCríost?

comhartha 28 Feabhra

Tabharfaidh tú Immanuel mar ainm air, atá aistrithe: Dia linn.

Mar atá luaite againn cheana, bheadh ​​Immanuel mar ainm go dtabharfadh tuismitheoirí creidmheacha do leanbh a rugadh ag chuimhneacháin chriticiúla a muinín a chur in iúl sa dearbhú go raibh Dia leo. Ach ní amháin go mbeadh ainm ar an leanbh a bheirtear do Mháire a thabharfadh dóchas dóibh in amanna deacra, ach go litriúil bheadh ​​an leanbh sin ina Dhia linn.
I gCríost, tháinig Dia chun cónaithe i measc na bhfear. Seo mar a chuir an t-aspal Eoin é:
(Eoin 1:14) Agus rinneadh an Briathar sin ina fheoil, agus chónaigh sé inár measc (agus chonaiceamar a ghlóir, a ghlóir mar aon-ghin an Athar), lán de ghrásta agus d’fhírinne.


Sa Sean-Tiomna, bhí Dia ina chónaí sa teampall, ach anois tá sé le feiceáil i measc a mhuintire ar bhealach beo, sofheicthe, inláimhsithe. Is é seo an nochtadh uachtarach Dé.
(Sé 1: 1) Labhair Dia linn tríd an Mac sna laethanta deireanacha seo agus ar go leor bealaí roimhe seo leis na haithreacha trí na fáithe.
Ach ní amháin go raibh sé chun Dia a nochtadh ar bhealach uathúil, ach bhí sé ar tí an duine a shábháil óna dhrochíde go léir. Chuige sin, b’éigean dó éirí cosúil le ceann acu. Ní féidir a mhalairt a dhéanamh. Chun aire a thabhairt do lepers, caithfidh tú a bheith in éineacht leo. Chun seanmóireacht a dhéanamh le daoine sna slumaí, caithfidh tú dul áit a bhfuil siad. Sa chiall seo, is mór againn gairm láidir misinéireachta an Apostle Paul, a dúirt:
(1 Cor 9: 19-22) Dá bhrí sin, agus mé saor ó chách, rinne mé mé féin mar sheirbhíseach do chách chun líon níos mó a bhuachan. Rinne mé mé féin do na Giúdaigh mar Ghiúdach, chun na Giúdaigh a bhuachan; iad siúd atá faoi réir an dlí (cé nach bhfuilim faoi réir an dlí) mar ábhar atá faoi réir an dlí, bua a fháil orthu siúd atá faoi réir an dlí; iad siúd atá gan dlí, amhail is dá mbeinn gan dlí (gan a bheith gan dlí ó Dhia ach faoi dhlí Chríost), iad siúd atá gan dlí a bhuachan. Rinne mé an lag chun an lag a bhuachan; Tá gach rud déanta agam do chách ionas go sábhálfaidh mé roinnt ar aon chuma.
Tá meas mór ag fir den sórt sin orainn, ach ní mór dúinn a admháil nach féidir le haon cheann dá ngníomhartha teacht le gníomh Chríost.


(2 Cor 8: 9) Mar is eol duit cheana féin grásta ár dTiarna Íosa Críost, ar mhaithe leatsa d’éirigh sé bocht, agus é saibhir ionas go saibhreofaí thú trína bhochtaineacht.
Mar Chruthaitheoir gach ní, ghlac sé leis an nádúr daonna a chruthaigh sé féin agus tháinig sé chun bualadh linn chun a ghrásta a shaibhriú. Bhí sé i gceist aige sinn a threorú as ár n-ainnise, ár bpeaca agus ár ndíspreagadh chun a chlann agus a oidhrí a dhéanamh linn le Críost. Chuaigh sé isteach inár n-atmaisféar truaillithe ó pheaca d’fhonn ár gcáineadh féin a iompar agus mar sin a bheith in ann údar a thabhairt dúinn os comhair Dé. Chuige seo, chuaigh sé chuig na daoine tinne chun iad a leigheas, na daoine díothaithe chun iad a shaoradh, an t-ocras chun iad a bheathú, ach thar aon rud eile, d’iarr sé ar na daoine caillte iad a shábháil.
Cé go gceapann go leor daoine go bhfuil Dia i bhfad ó dhuine, tá sé seo go hiomlán bréagach. Feicimid anseo nár fhág Dia an duine riamh, agus in Íosa Críost, léirigh sé é ar bhealach dochreidte.

Ach níor bhuail sé léi go dtí gur rug sí a mac céadbhreithe.

Ghéill Iósaef d’ordú an aingeal agus thug sé Máire abhaile mar bhean chéile ach ní raibh caidreamh pósta aici léi go dtí tar éis bhreith an Linbh geallta.
Seo brí nádúrtha na habairte, ach is léir go bhfuil sé i gcoinne fhoirceadal Caitliceach maighdeanas suthain Mhuire, mar sin rinne cuid acu iarrachtaí éadóchasacha brí eile a thabhairt don abairt.
Ná déanaimis dearmad gur measadh gur beannacht ó Dhia í an mháithreachas ar fud an Bhíobla, agus a mhalairt ar fad, breathnaíodh ar steiriúlacht mar stiogma sóisialta. Ar an gcaoi chéanna, cé go nglacann an Eaglais Chaitliceach leis gur stát níos dínit agus níos glórmhaire í maighdeanas ná staid na máithreachais, ní bheadh ​​sé seo mar bhealach smaointeoireachta Iósaef agus Muire, a tugadh suas de réir luachanna an tSean-Tiomna , áit nach bhfuaireamar aon rian den smaoineamh sin.


An cruthúnas gur bheannaigh Dia a thuismitheoirí tar éis bhreith Íosa, le teaghlach de roinnt leanaí, is féidir linn a bhaint as gurb é a mhac céadbhreithe é, rud a thugann le tuiscint go bhfuil leanaí eile i láthair. Deimhnítear é seo leis na tagairtí iomadúla a fhaighimid sa Tiomna Nua do leanaí eile Iósaef agus Mhuire (Mt 12:46) (Mt 13: 55-56) (6: 3) (Eoin 7: 3-5) (Ac 1:14) (1 Cor 9: 5) (Ga 1:19).
D’athraigh an Eaglais Chaitliceach seo go léir d’fhonn figiúr na Maighdine Muire a mhúscailt sa mhéid nach féidir léi fírinne ar bith a fháil sa Bhíobla. Níl ag glaoch ar a banríon ar neamh, ag guí léi mar idirghabhálaí idir Dia agus fir, ag adhradh di, ag rá gurb í máthair Dé í, nó gur rugadh í féin gan pheaca trí choincheap gan Smál, ach cuid den iliomad farasbairr atá ann tá tiomantas tugtha ag an Eaglais Chaitliceach maidir le Maria.
Ach mura gceadaíonn an Bíobla dúinn teacht go dtí an pointe sin níor cheart go gcaillfimis radharc ar an bhfíréantacht agus an grá a bhí ag Iósaef agus Muire i dtreo an Tiarna. Ba chóir go mbeadh do shampla ina ábhar inspioráide dúinn freisin.

Faigh amach Sonraí iontacha faoi Chéasadh Íosa