Faigh Amach D’Uimhir Aingeal

5 Fionnachtana Riachtanacha Nua ar Athrú Aeráide & Cad a chiallaíonn siad duitse

Tríd an gcruachás a bhí in 2020, lean eolaithe orthu ag tochailt ar an gcaoi a bhfuil gníomhaíocht an duine ag athrú na haeráide agus a mhalairt.An tseachtain seo caite, chuir grúpa de 57 taighdeoir mór le rá 10 gcinn de na fionnachtana nua is tábhachtaí acu faoi bhráid na Náisiún Aontaithe le súil go gcabhróidh siad le beartas aeráide a mhúnlú agus iad ag dul ar aghaidh. 'Is cuid ríthábhachtach dár misean an tsraith seo an eolaíocht is déanaí a thabhairt do chinnteoirí i bhformáid inrochtana chun cabhrú le haistrithe chuig inbhuanaitheacht a luathú,' Wendy Broadgate, Stiúrthóir Mol Domhanda sa tSualainn le haghaidh Domhan sa Todhchaí , ceann de na trí chuibhreannas taighde atá taobh thiar den tuarascáil, a dúradh i ráiteas .

54 uimhir aingeal

Seachas a bheith riachtanach do lucht déanta beartas, is féidir leis na fionnachtana seo cuidiú freisin a chur ar an eolas faoin gcaoi ar chóir dúinn a bheith ag smaoineamh ar athrú aeráide agus ag freagairt dó. Amharc ar an liosta iomlán anseo , agus sift trí beir leat beir leat ó na cúig phríomhthoradh thíos:

1.Treisíonn samhlacha aeráide níos cruinne an gá atá le hastaíochtaí carbóin a laghdú, ní amháin iad a fhritháireamh.

(Úsáidte Deireanach: 1/15/21) Simléir thionsclaíocha le deatach, ag luí na gréine

Íomhá leMarcel/ StoicIs obair leanúnach í múnlú a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh ár bpláinéad breathnú agus mothú blianta fada amach anseo. De réir mar a lean samhlacha ag éirí níos cruinne anuraidh, leasaigh eolaithe a meastacháin roimhe seo ar théamh domhanda féideartha . Shocraigh siad nach raibh an raon teochtaí níos ísle i réimse na féidearthachta a thuilleadh. Chomh luath agus an méid COa dódéanann an t-atmaisféar leibhéil preindustrial a dhúbailt (mar a bheifí ag súil leis), deir taighdeoirí anois gur féidir linn a bheith ag súil le raon téimh 2.3 go 4.5 ° C, i gcomparáid leis an raon roimhe seo de 1.5 go 4.5 ° C.

‘Ciallaíonn sé seo gur lú an seans go gcomhlíonfaidh cásanna measartha laghdaithe astaíochtaí spriocanna teochta Pháras ná mar a bhíothas ag súil leis roimhe seo,’ a léann an tuarascáil, agus go dteastaíonn laghduithe níos ionsaithí ar astaíochtaí. Ní leor tionscnaimh a fhritháireamh a tharraingíonn carbón as an atmaisféar le himeacht ama - caithfimid ár ráta astaíochtaí carbóin a mhoilliú ar dtús.  • Gníomh pearsanta: Cuil níos lú, mar tagann aerthaisteal le tag praghas astaíochtaí carbóin hefty . (Taobh geal amháin de 2020 is dócha go raibh an ceann seo á dhéanamh agat cheana féin.)
  • Gníomh pobail: Scríobh chuig d’ionadaithe áitiúla faoin ngá atá le téarnamh glas COVID a déanann sé an geilleagar a athbheochan agus astaíochtaí carbóin a choinneáil síos .
Fógra

a dó.Is ceist mhór í an bhuan-reo leá.

Ní thugann an chuid is mó dár samhaltú aeráide atá ann cuntas ar astaíochtaí carbóin a d’fhéadfadh teacht ó bhuan-ghaoithe leá - an ciseal talún a d’fhan reoite faoi oighearshruth go stairiúil. De réir mar a luasóidh ráta an chaillteanais oighearshruth (arís, a bhuíochas den chuid is mó d’astaíochtaí carbóin ag ardú), tá imní níos mó ar eolaithe go scaoilfidh permafrost leá méideanna móra siopaí carbóin agus gás ceaptha teasa láidre san atmaisféar. Tá an cumas ag permafrost leá a thabhairt freisin galair thógálacha fad-adhlactha ar ais suas go dtí an dromchla. Yikes. Bí ag súil le níos mó a chloisteáil faoi na tailte reoite seo, agus faoin gcaoi ar féidir linn iad a choinneáil reoite, amach anseo.  • Gníomh pearsanta: Ríomh do lorg carbóin ( déanann an uirlis seo duit i gceann dhá nóiméad ) tuiscint níos fearr a fháil ar an áit ar féidir leat a bheith ag gearradh astaíochtaí pearsanta.
  • Gníomh pobail: Déan do fhoinse fuinnimh áitiúil a dhícharbónú le stocaireacht a dhéanamh ar chumhacht ghlan i do chathair nó i do stát ag úsáid na treorach seo .

3.Tá dífhoraoisiú i bhforaoisí trópaiceacha ag déanamh dochair do chumas an domhain féinrialú a dhéanamh.

5 Fionnachtana Riachtanacha Nua ar Athrú Aeráide & Cad a chiallaíonn siad duitse

Íomhá leBrian Bonham/ Getty

De réir mar a astaímid níos mó agus níos mó carbóin isteach san atmaisféar, tarraingíonn an talamh faoi ár gcosa cuid de ar ais síos go domhain. Measann an tuarascáil nua seo go bhfuil 30% de CO an duinea dóathchuirtear astaíochtaí anois le hábhar plandaí. D’fhás foraoisí seanfháis go han-mhaith ag méadú carbóin - ach nuair a dhéantar iad a chrapadh, scaoileann siad ar ais san atmaisféar é.Feabhra 1 stoidiaca

Ciallaíonn sé seo, seachas éiceachórais nádúrtha gan phraghas a mhilleadh, go bhfuil an dífhoraoisiú agus an dó atá feicthe againn san Amasóin agus san Áise ag laghdú an méid carbóin is féidir leis na héiceachórais nádúrtha seo a stóráil, ag cur níos mó fós leis an ngéarchéim aeráide ná mar a thuig taighdeoirí roimhe seo.  • Gníomh pearsanta: Ceannaigh do bhia - go háirithe do chuid feola - ó tháirgeoirí áitiúla nuair is féidir leat. Tá a lán den talamh atá á dhífhoraoisiú thar lear á ghlanadh le haghaidh feirmeoireachta agus feirm.
  • Gníomh pobail: Vóta le do dollar, agus ná tabhair tacaíocht do chuideachtaí a bhí ceangailte le dífhoraoisiú. Ina leabhar nua , Idirbheartaithe Chomhaontú Pháras Christiana Figueres agus Tom Rivett-Carnac scríobh go bhfuil beagnach gach dífhoraoisiú trópaiceach á thiomáint ag éileamh ar mhairteoil, soy, ola pailme agus adhmad, mar sin tabhair aird bhreise ar na catagóirí seo.

Ceithre.Tá imeachtaí aimsire foircneacha ag bagairt ar phobail atá leochaileach cheana féin.

Tá a fhios againn le fada go bhfuil athrú aeráide ag treisiú imeachtaí aimsire drochaimsire, agus anuraidh fuaireamar níos mó soiléireachta faoin áit a bhfuiltear ag súil go mbuailfidh siad amach anseo. Tá taighdeoirí ag tuar anois go mbeidh báisteach throm níos dóchúla i gceantair atá tais cheana féin, agus go mbeidh tionchar ag triomach ar réigiúin arid mar an Meánoirthear, an Afraic Thuaidh, deisceart na hEorpa, agus an Astráil. Is é sin le rá, is dóichí go gcuirfidh stoirmeacha níos measa leis na patrúin aimsire aeráide atá ann - agus bíonn tionchar díréireach acu siúd a bhfuil cónaí orthu i gceantair bhochta. Ag dul ar aghaidh, is gá aird níos mó a thabhairt ar na milliúin daoine a d’fhéadfadh na stoirmeacha seo a easáitiú.

feb 23ú stoidiaca
  • Gníomh pearsanta: Fan ar bharr imeachtaí aimsire drochaimsire ar fud an domhain, agus bain úsáid astu mar shamplaí agus tú ag caint le cairde agus le teaghlaigh faoi thábhacht méadaitheach na gníomhaíochta aeráide.
  • Gníomh pobail: Smaoinigh ar bhronnadh ar eagraíochtaí a chuidíonn leo siúd a chaill a dtithe mar gheall ar athrú aeráide, mar Dídeanaithe Aeráide agus an An Foras Ceartais Comhshaoil .

5.Tá dola meabhrach an athraithe aeráide níos measa fós ná mar a cheapamar.

Portráid le scoilteanna / athraonta

Íomhá leSadie Culberson/ Stoic

'Tá fianaise mhéadaitheach ann go bhfuil drochthionchar ag dálaí aeráide athraitheacha ar shláinte mheabhrach, lena n-áirítear riosca méadaithe struis agus neamhoird chliniciúla (tráma, imní, PTSD, nó dúlagar) agus go bhféadfadh riosca méadaithe féinmharaithe a bheith mar thoradh air,' léann an tuarascáil .Tá roinnt teanga againn anois le labhairt faoin dola uathúil a imríonn athrú aeráide ar shláinte mheabhrach: Tá éicea-imní , an mothú uafás ar thodhchaí níos teo, agus solastalgia , athraíonn an anacair a bhaineann le féachaint ar do thimpeallacht nádúrtha tí os comhair do shúl. Ag dul ar aghaidh, beidh níos mó acmhainní ag teastáil ó dhaoine - go háirithe daoine óga agus iad siúd a bhfuil cónaí orthu i bpobail ar línte tosaigh an athraithe aeráide - chun cabhrú leo déileáil leis na mothúcháin thrámacha seo.

  • Gníomh pearsanta: Smaoinigh ar conas is féidir leat éicea-imní a úsáid mar bhreosla le haghaidh éicea-ghníomhaíochta. Seo treoir maidir le conas labhairt faoi éicea-ghníomh le do theaghlach agus le páistí níos óige go háirithe .
  • Gníomh pobail: Dul i dteagmháil le grúpaí aeráide faoi stiúir na hóige agus tacú leo ina n-iarrachtaí ar mhaithe le todhchaí níos gile. Tosaigh le an liosta pleananna seo don phláinéid atá ag gníomhaithe déagóirí do 2021.

Ar mhaith leat do phaisean folláine an domhan a athrú? Bí i do Chóiste Cothaithe Feidhme! Cláraigh inniu le bheith inár n-uaireanta oifige beo atá le teacht.

Comhroinn Le Do Chairde: